Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

På väg mot ett hållbart företagande

Att ställa krav på sina leverantörer är snarare regel än undantag idag, framför allt utifrån säkerhets- och arbetsmiljöperspektiv. Men LKAB har valt att gå ett steg längre. Sedan i mars besöker Mats Stålnacke och hans kollegor olika leverantörer för att på plats säkerställa att man tillsammans är på väg mot ett hållbart företagande.

Att ställa krav på sina leverantörer är snarare regel än undantag idag, framför allt utifrån säkerhets- och arbetsmiljöperspektiv. Men LKAB har valt att gå ett steg längre. Sedan i mars besöker Mats Stålnacke och hans kollegor olika leverantörer för att på plats säkerställa att man tillsammans är på väg mot ett hållbart företagande.

För att bli leverantör till LKAB måste företaget godkänna de baskrav som LKAB fastställt. Baskraven är en förenklad leverantörsuppförandekod, med kravställningar som relaterar till bland annat FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Men att enbart på pappret få ett godkännande gällande t.ex. mänskliga rättigheter, policy och åtgärdsplan mot barnarbete, kravställning och efterlevnad i leverantörskedjan, arbetsvillkor, arbetarskydd och säkerhet räcker inte för LKAB. Uppföljning och besök på plats ger möjlighet att långsiktigt öka medvetenheten och kunskapsnivån hos leverantörerna och kontrollera att baskraven verkligen uppfylls i praktiken.

LKAB:s inköpsavdelning har kartlagt sin leverantörsbas enligt fastställda kriterier för att på så vis identifiera risker ur ett hållbarhetsperspektiv. Utifrån kartläggningen görs sedan ett mindre urval av leverantörer som kontaktas för en uppföljning. Första steget är en självdeklaration som fylls i av det aktuella företaget. 

— Självdeklarationen kan jämställas med en utökad leverantörsuppförandekod som vi använder som underlag vid själva besöket. Vi gör även ett gediget förberedelsearbete med studier om företaget, deras underleverantörer, länder de verkar i osv. Det blir positiva och konstruktiva diskussioner när vi sedan träffas, säger Mats Stålnacke, leverantörsutvecklare på LKAB.

Efter besöket sammanställer LKAB resultatet och delger leverantören som sedan får tid på sig att komma med åtgärdsförslag i de fall det behövs. Hela processen genomsyras av ett professionellt bemötande med fokus på dialog och utveckling. 

— LKAB:s vision är att vara ett föredöme inom hållbarhet. Eftersom vi är beroende av våra leverantörer omfattar visionen även dom. Det är alltså av största intresse för oss att vi tar ansvar så att vi tillsammans med våra leverantörer kan ta oss an utmaningen att få hållbarhet i hela värdekedjan, säger Mats Stålnacke.