Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Orsak till skadade hus klarlagd

LKAB har låtit genomföra fortsatta husbesiktningar samt undersökningsborrningar av marken vid Linnévägen i Malmberget.

Pressmeddelande

LKAB har låtit genomföra fortsatta husbesiktningar samt undersökningsborrningar av marken vid Linnévägen i Malmberget. Den naturliga krosszon som varit känd sedan tidigare fortsätter in under fastigheterna på östra sidan Linnévägen och har orsakat skador på husen.

 

Utredningarna har visat att det inte finns någon direkt påverkan från gruvan, krosszonen är naturlig och inte orsakad av brytningen. De externa experter som LKAB anlitat har inte kunnat bevisa någon indirekt påverkan från gruvan på krosszonen, men heller inte kunnat utesluta en indirekt påverkan.

 

Krosszonen är cirka två meter bred i själva berggrunden och har i sin tur påverkat moräntäcket som fastigheternas grunder vilar på. Sten och jord har sjunkit undan från husgrunderna så att olika skador uppstått. I några hus förekommer ett antal begränsade sprickor i väggar medan det i andra hus är större förändringar i golv, väggar och tak.

 

– Vi ser att den direkta orsaken är den naturliga krosszonen i området, experterna kan inte utesluta att gruvan indirekt påverkat, och därmed väljer vi att erbjuda husägarna en lösning på situationen. Vi vill att man ska känna trygghet i sitt boende i Malmberget, och i samarbetsavtalet med Gällivare kommun har vi enats om att satsa på attraktivitet i östra Malmberget, ett område som inte kommer att avvecklas. Därför ska vi nu träffa de boende och diskutera olika lösningar på situationen, säger Karl Wikström, LKAB:s ansvarige för samhällsomvandling i Malmberget.

 

Utförligare besiktningar av husens skador kommer att genomföras av externa experter för att visa på vilka åtgärder som är möjliga. LKAB kommer att fortsätta den geotekniska undersökningen av berggrunden för att kartlägga hela krosszonen.

 Kontaktperson: Anders Lindberg, Informationschef
Telefon: +46 72 717 8355
E-post: anders.lindberg@lkab.com