Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Organisationsförändringar på LKAB

Flera organisationsförändringar genomförs nu på LKAB som en följd av det nya marknadsläget. Bland annat försvinner enheten Energi och klimat, och Anders Kitok slutar därmed som direktör.

Flera organisationsförändringar genomförs nu på LKAB som en följd av det nya marknadsläget. Bland annat försvinner enheten Energi och klimat, och Anders Kitok slutar därmed som direktör.

– Samtliga enheter och dotterbolag kommer att minska antalet medarbetare. En av de mer omfattande förändringar som genomförs är att Energi och klimat försvinner som enhet från den 1 september 2015, säger Grete Solvang Stoltz, personaldirektör på LKAB.

Medarbetarna på Energi och klimat kommer framöver att tillhöra fyra olika enheter: Produktion och logistik, Forskning och utveckling, Inköp och Hållbarhet. 
– Genom att även organisatoriskt tillhöra de olika enheterna tror vi att samarbetet gällande energifrågor kommer att bli ännu bättre och effektivare, säger Markus Petäjäniemi, produktionsdirektör på LKAB.

Ytterligare förändringar verkställs den 1 oktober 2015 då IT kommer att ingå i Finance samt att Inköp övergår till Produktion och logistik. Redan genomförda effektiviseringar är till exempel att marknadsorganisationen i Bryssel avvecklades under första halvåret 2015.

Nästa steg gällande personalneddragningarna omfattar bland annat förhandling om turordning för tjänstemän. Dessa förhandlingar startade den 20 augusti.