Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Om vattenläckor i Malmberget

LKAB ersätter för överdimensionerat ledningsnät.

De senaste dagarna har tre olika brott på vattenledningar skett i det kommunala ledningsnätet i Malmberget. Enligt Gällivare kommun har orsaken inte kunnat konstateras.

Sedan Elevhemsområdet i Malmberget har avvecklats dras kommunen med ett onödigt stort nät för vatten och avlopp. LKAB har betalat fem miljoner kronor som ersättning för detta.

Antalet vattenläckor i Malmberget är inte påtagligt fler än i Gällivare tätort, visar statistiken för 2012.
– Vi har inte kunnat konstatera att vattenläckorna i Malmberget beror på sprängningarna i gruvan. Det finns idag inte någon kompetens som kan visa på orsaken till ledningsbrotten. Den ersättning vi har fått, fem miljoner kronor, är för det överdimensionerade ledningsnätet i Malmberget, inget annat, konstaterar Inga-Maj Backman, projektsamordnare, vid Gällivare kommun.

Statistiken för vattenläckor åren 2002 - 2011 visar att antalet är jämnt fördelat i tätorterna Gällivare och Malmberget. Malmberget hade 9 vattenläckor 2011. Gällivare hade 14 vattenläckor. Ledningsnätet i Gällivare är större därav är antalet läckor fler.

Text: Maritha Mossberg