Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Nytänkande tog LKAB ur krisen

LKAB verkar i en cyklisk bransch. Efterfrågan på stål och därmed järnmalmsråvara, är starkt knutet till konjunkturläget i världen. Stålvolymer och stålkvalitet är också beroende av att tillväxten sker på snabbt expanderande utvecklingsmarknader eller mer stabila och långsamt växande marknader. Dagens kärva marknadsläge är därför varken förvånande eller oväntat. Vi har gått genom stålbadet förut.

LKAB verkar i en cyklisk bransch. Efterfrågan på stål och därmed järnmalmsråvara, är starkt knutet till konjunkturläget i världen. Stålvolymer och stålkvalitet är också beroende av att tillväxten sker på snabbt expanderande utvecklingsmarknader eller mer stabila och långsamt växande marknader. Dagens kärva marknadsläge är därför varken förvånande eller oväntat. Vi har gått genom stålbadet förut.

Under den globala lågkonjunkturen och stålkrisen på sjuttiotalet var LKAB i en liknande  situation som idag. På 1950­ och 1960-­talet var det stark tillväxt och efterfrågan på stål i världen. De internationella fraktkostnaderna sjönk markant och flera stora gruvor öppnades, bland annat i Australien och Brasilien som blev stora konkurrenter till LKAB. Samtidigt minskade efterfrågan på den fosforrika malm som LKAB då producerade. LKAB hade därmed problem på flera fronter; strukturellt, tekniskt och konjunkturmässigt. Förlusterna växte och i början av 1980­-talet var problemen akuta.

Från kris till succé

Den utredning LKAB tillsatt visade att produktiviteten hade sjunkit sedan 1960-­talet och behövde höjas med 30 procent. Fraktkostnaderna på Malmbanan förbrukade över 30 procent av intäkterna från malm­ produktionen, vilket ansågs orimligt. LKAB beslutade också att satsa på pellets för att rena malmen från den fosforhaltiga apatit som inte längre var önskvärd av kunderna. LKAB drog genast igång en rad åtgärder för att komma tillrätta med problemen. Produktionsapparaten bantades och effektiviserades. Storskalig skivrasbrytning, som minskade tillredningskostnaderna och ökade malmutbytet dramatiskt, infördes. Under mottot ”Kvalitet är vårt vapen” utvecklade LKAB också en ny pelletsprodukt, olivin­pelletsen, som kom att bli LKAB:s största försäljningsframgång i modern tid.

 År 1983 kunde LKAB åter visa upp ett positivt resultat. Ett resultat som byggde på tuffa rekonstruktioner och omstrukture­ringar, men också stora forskningsinsatser, investeringar i förädlingsprocesserna samt ett ökat kvalitetsmedvetande.