Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube
Den förändrade organisationen som genomförts under våren förstärker LKAB:s fokusområden resurseffektiv produktion, samhällsomvandling och tillväxt.

Den förändrade organisationen som genomförts under våren  förstärker LKAB:s fokusområden resurseffektiv produktion, samhällsomvandling och tillväxt.

 {ImageGallery}

Nya enheter och nyckelpersoner på nya positioner ska tillsammans med medarbetarna bygga ett större LKAB med fokus på hållbarhet och miljö. Ett LKAB som  verkar i attraktiva samhällen och som har fortsatt hög kvalitet på produkter och leveranser. 

Resurseffektiv produktion

Anders Kitok, är direktör med totalansvar för energi i LKAB sedan den 1 mars. Syftet med den nya enheten är att minska energianvändningen, klimatpåverkan och energikostnaderna. Underställd energidirektören finns  bland andra Stefan Savonen, forskning- och utvecklingschef inom energi och klimat.

– Med den nya organisationen kraftsamlar vi allt energiarbete på en enhet och kan därmed lyckas med att nå våra högt ställda mål, säger vd Lars-Eric Aaro.

Läs mer om energi 

Ansvarsfull verksamhet

Anders Furbeck är, från den 1 april, direktör med ansvar för hållbarhetsfrågor i koncernen. Till enheten förs de funktioner som tidigare legat under avdelningen Kvalitet.

– Hållbarhetsfrågorna får allt större fokus i omvärlden, och LKAB har en mycket god utgångspunkt i vårt långvariga arbete med att exempelvis energieffektivisera och ta ansvar för miljö och samhälle. Nu samlar vi dessa frågor i en egen enhet för att kunna lägga ytterligare kraft bakom vår nya hållbarhetsstrategi, säger vd Lars-Eric Aaro.

Läs mer om hållbarhet 

Attraktiva samhällen

Stefan Hämäläinen är, från den 11 mars, direktör med ansvar för samhällsomvandlingarna i Malmfälten, underställd vd. Mikael Westerlund är tillförordnad verksamhetschef samhällsomvandling Kiruna från den 1 juni.

– Samhällsomvandlingarna är helt avgörande verksamheter för LKAB:s fortlevnad i och med att de skapar förutsättningarna för fortsatt brytning i våra underjordsgruvor, säger vd Lars-Eric Aaro.

Läs mer om samhällsomvandlingen i Malmfälten

Svappavaara

Monica Quinteiro, är platschef för verk och gruvor i Svappavaara, underställd produktionsdirektör, från och med 1 april. Samuel Jonsson tillträdde tjänsten som ny chef för förädlingsverken den 1 juni och samma datum började Mats Niemi med infrastrukturprojekt, underställd platschef. 

Minings organisationen i Svappavaara förstärks ytterligare genom att Anders Lindholm blir planeringschef med funktionen långsiktig planering från och med den 1 september. 

– Svappavaara står med de nya gruvorna och övriga investeringar inför en spännande utveckling med stor betydelse för LKAB:s tillväxt och det kräver en samlad och effektiv styrning av alla verksamheter, säger vd Lars-Eric Aaro.

Läs mer om nya gruvor 

Performance in Ironmaking

Markus Petäjäniemi, direktör för Produktionsdivisionen Mining inkluderar nu även logistikfunktionen.

– Genom att återföra logistiken till Mining skapar vi ett totalansvar från gruva till kund och kan därmed vässa vår kostnadseffektivitet ännu mer, säger vd Lars-Eric Aaro.

Läs mer om logistik

Den 1 juni började Göran Olovsson i Minings stab, underställd produktionsdirektör. Göran Olovsson ska bland annat verka som stöd i Minings förbättringsarbete. Från och med den 1 september blir Hans Engberg avdelningschef för Produktion Norra (gruvchef Kiruna).

Arbetet med att stärka LKAB:s varumärke fortsätter

Kommunikationsenheten ska fortsätta att långsiktigt stärka LKAB:s varumärke och underlätta andra verksamheters arbete. Med den inriktningen kommer en  ny organisation formas där Frank Hojm, från den 1 september, gått in som kommunikationsdirektör.

Marknad och försäljning renodlas

Marknadsdivisionen har blivit en mer renodlad marknads- och försäljningsorganisation, där vd Peter Schmid gått in som marknadsdirektör från den 1 augusti.