Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube
I mitten av februari hölls förhandling i mark- och miljödomstolen om de slutliga villkoren för gruvverksamheten i Malmberget. Domen kommer att meddelas den 19 maj.

Samhället påverkas av gruvbrytningen. Foto: Fredric Alm

Nya villkor snart

I mitten av februari hölls förhandling i mark- och miljödomstolen om de slutliga villkoren för gruvverksamheten i Malmberget. Domen kommer att meddelas den 19 maj.

Domstolen har avhandlat sju olika punkter som utretts sedan 2007, då huvudtillståndet för verksamheten slogs fast. Under fyra dagar behandlades frågor om sprängtider, vibrationer vid sprängning, seismisk aktivitet, markdeformationer, buller, damning och utsläpp till vatten. Länsstyrelsen föreslår att domstolen ger i uppdrag till LKAB att arbeta fram en avvecklingsplan för hela Malmberget utifrån gruvverksamhetens miljöstörningar. De föreslår också att domstolen beslutar att ingen bebyggelse ska finnas närmare än 500 meter från Kaptensgropens kant i Malmberget.

– LKAB har redan en avvecklingsplan för Malmberget i och med det samarbetsavtal som upprättats tillsammans med Gällivare kommun. Samarbetsavtalet innehåller en plan för avveckling i fyra olika etapper fram till 2032. Avtalet och särskilt den fjärde etappen tar hänsyn till störningar som berör människor och miljö, precis som länsstyrelsen efterlyser, säger Stefan Hämäläinen, direktör för samhällsomvandlingen på LKAB.

Länsstyrelsen föreslår, tillsammans med några privata sakägare, att gruvans produktionssprängningar ska ske en timme tidigare på kvällen, och avslutas senast vid midnatt. I dag sker sprängningarna för produktion från midnatt och en timme framåt. LKAB och IF Metall, Gruvfyran, motsätter sig detta eftersom det skulle innebära att arbetet på natten utökas och att anställda som arbetar förmiddagsskift skulle börja skiftet klockan fyra istället för klockan fem på morgonen. Totalt skulle cirka 500 personer samt deras familjer beröras av detta.  

Länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet för de flesta av LKAB:s verksamheter, föreslår också ett begränsningsvärde för seismisk aktivitet i berget. Det är händelser som inte direkt går att styra eller påverka. LKAB tycker inte att en begränsning är möjlig. Däremot arbetar bolaget hela tiden med att på många olika sätt minimera seismiken och övervaka händelserna. 

I Malmberget finns 182 gefoner utplacerade för att mäta vibrationerna.  Bolaget arbetar med olika åtgärder för att minska de seismiska händelserna bland annat genom att styra produktionen, ha skjutrestriktioner och genom att tillfälligt stänga vissa produktionsområden. Varje dygn sker cirka 500-1 000 seismiska händelser i Malmberget. Dessa iakttas genom mätinstrumenten och de flesta märks överhuvudtaget inte alls.