Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Nya mätresultat för deformationer i östra Malmberget

LKAB:s utökade mätningar av deformationer i Malmberget visar att marken påverkats i delar av östra samhället. De uppmätta deformationerna som kan kopplas till gruvan utvecklas långsamt och utgör inte någon fara för boende. LKAB fortsätter undersökningarna av berggrunden för att få en tydligare bild.

LKAB:s utökade mätningar av deformationer i Malmberget visar att marken påverkats i delar av östra samhället. De uppmätta deformationerna som kan kopplas till gruvan utvecklas långsamt och utgör inte någon fara för boende. LKAB fortsätter undersökningarna av berggrunden för att få en tydligare bild.

LKAB utför sedan 2009 mätningar av markdeformationer i Malmberget. Totalt 228 mätplintar har installerats och avläses fyra gånger per år för att se om och hur marken påverkas. Eftersom det inte finns malm under östra Malmberget och eftersom den närmaste malmkroppen, Fabian, lutar bort från bebyggelsen har LKAB:s tidigare bedömning varit att marken i området inte skulle påverkas av gruvan, men mätplintar har installerats även i östra Malmberget.

När LKAB nu analyserar längre mätserier i området kan vi dock konstatera markrörelser mellan Fabiangropen och krosszonen vid Linnévägen. Deformationerna uppträder tydligast i närheten av själva krosszonen, som är bildad av naturen, men har noterats även närmare gropen. LKAB har sedan tidigare tagit på sig ansvaret för att reparera de fastigheter som skadats på Linnévägen, och dessutom köpa dem från de husägare som så önskar.

Deformationerna har ökat sedan Fabianhålrummets takskiva öppnades i mars 2012, vilket tyder på att gruvbrytningen är orsak. LKAB har låtit en extern expertgrupp med forskare från olika universitet granska mätresultaten, och även de har kommit till slutsatsen att det inte går att utesluta att gruvbrytningen orsakat markdeformationerna samt att fler undersökningar behövs.

Brytningen i Fabianmalmkroppen går inte in mot östra Malmberget, och ingenstans pågår brytning under områden där människor bor eller vistas. LKAB har utökat mätningarna av deformationer i östra Malmberget för att få en ännu tydligare bild av eventuell påverkan från gruvan. Bland annat genomförs nu undersökningsborrning för att öka kunskapen om hur krosszonen ser ut på djupet, något som är nyckeln för förståelsen om hur deformationerna kan utvecklas.

Kommunen och boende i området har blivit informerade under dagen.

Frågor och svar:

Vad innebär detta?

– Vi kan se indikationer på att gruvan har orsakat deformationer i östra Malmberget, mellan Fabiangropen och krosszonen. Rörelserna har ökat sedan Fabiangropen öppnade sig, vilket tyder på att gruvan orsakat deformationerna. Nu vill vi mäta och analysera mera. Inget tyder på hastiga förändringar eller risker för boende i området. 

Varför har ni inte sett detta tidigare?

– Vi har inte haft de mätserier som visar trenden på deformationerna. Vi har undersökt krosszonen vid Linnévägen med alla metoder som funnits tillgängliga och vi har installerat mätplintar i hela området, men det är just resultat över tid som har gett oss ny information.

Finns det någon risk för de boende i området?

– Nej, de uppmätta deformationerna som vi tror kan vara orsakade av gruvan rör sig långsamt och är relativt små. 

Hur stort område har ni uppmätt deformationer i?

– Den största töjningen är uppmätt runt Linnévägen och är troligen en konsekvens av den naturligt förekommande krosszonen. Det finns även rörelser väster om Linnévägen, men där är töjningen av marken liten. I andra områden, som centrala Malmberget, finns det inte några markdeformationer.

Kommer deformationerna att fortsätta?

– Det är det vi vill ta reda på genom att fortsätta mätningarna. Det är bara genom längre mätserier och större kunskap om berggrunden man kan se det, eftersom förändringarna sker långsamt och är relativt små.

Måste större områden tömmas på fastigheter?

– Inte utifrån de resultat vi har idag. LKAB har en policy om att ge besked om flytt med minst fem års framförhållning.

Varför sa LKAB inte med en gång att man orsakat husskadorna på Linnévägen?

– Vi har inte kunnat bevisa någon indirekt påverkan från gruvan på krosszonen, men vi har heller inte kunnat utesluta en indirekt påverkan. Så här skrev vi 27 februari 2013:
”De externa experter som LKAB anlitat har inte kunnat bevisa någon indirekt påverkan från gruvan på krosszonen, men heller inte kunnat utesluta en indirekt påverkan.”

Betyder det här att det hela tiden varit gruvan som orsakat skador på hus och vattenledningar i Malmberget?

– Det vi vet idag är att det uppkommit deformationer på grund av gruvbrytningen med störst påverkan kring krosszonen. Däremot är dessa deformationer i sig inte tillräckligt stora för att skada hus eller vattenledningar.

Kan östra Malmberget finnas kvar i framtiden?

– Det hoppas vi verkligen, eftersom det inte finns någon malm under bostäderna. Vi vill ta reda på om deformationerna vi nu sett avstannar, eftersom brytningen inte går mot östra Malmberget. Därför ska vi fortsätta mäta deformationerna och undersöka berggrunden ännu mer.