Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Ny utrymningsväg ökar säkerheten i gruvan

En ny utrymningsväg skall byggas i LKAB:s gruva i Malmberget för att öka säkerheten under jord. Den nya utrymningsvägen blir en dubbelfilig snedbana för räddningstjänstens fordon från 500-metersnivån upp till dagen vid 264-metersnivån.

Pressmeddelande 20120423

Ny utrymningsväg ökar säkerheten i gruvan

En ny utrymningsväg skall byggas i LKAB:s gruva i Malmberget för att öka säkerheten under jord.

Den nya utrymningsvägen blir en dubbelfilig snedbana för räddningstjänstens fordon från 500-metersnivån upp till dagen vid 264-metersnivån.

LKAB:s styrelse beslutade genomföra projektet vid fredagens styrelsemöte. Det är en investering i ökad gruvsäkerhet. Arbeten med ortdrivning för den nya snedbanan kan påbörjas omgående.

– Beslutet ger ökad säkerhet i gruvan i Malmberget, eftersom utrymning och räddningsinsatser kan genomföras säkrare och snabbare. Det ger möjlighet för räddningsfordon att köra ned på en separat väg och evakuering från samlingsutrymmen kan ske samtidigt på ett effektivt sätt, säger Åsa Sundqvist, LKAB:s gruvchef i Malmberget.

Idag finns bara en bilutfart i den översta delen av gruvan och stegvägar för utrymning till fots. I Kirunagruvan finns redan två utrymningsvägar för fordon.

– Den nya utrymningsvägen blir en snedbana, en 2,2 km lång tunnel, för hjulburna räddningsinsatser. Den blir inte öppen för ordinarie trafik till eller från gruvan i Malmberget, säger Nicklas Öderyd, projektledare.

Den nya snedbanan drivs från dagen till 500-metersnivån parallellt med den nuvarande nedfarten. Höjdskillnaden för tunneln blir 236 meter.

– Behovet av en ny utrymningsväg har utretts med flera olika alternativ. Den beslutade lösningen ger flera fördelar och framtida möjligheter. Dessutom påverkas inte omgivande bebyggelse eftersom allt bergarbete sker inom LKAB:s industriområde, säger Nicklas Öderyd.

LKAB bryter c:a 43 miljoner ton malm och råmalm per år. Efter malmförädling producerar LKAB 26 miljoner ton pellets och fines per år.

LKAB:s gruva i Malmberget är världens näst största underjordsgruva för järnmalm efter Kiruna. I Malmberget finns 60 mil vägar under jord, varav 4,5 mil asfalterad väg samt verkstäder, styrcentraler, kontor, matsal, samlingsrum och personalutrymmen. Underjordstrafiken omfattar 500 fordon per dygn och drygt 500 människor arbetar under jord i Malmberget av 1 100 LKAB-anställda på orten och entreprenörer.

 För ytterligare frågor, kontakta: Georg Bengtsson, Mining  tel +46703196398