Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Ny huvudförhandling för Mertainen

Idag inleder Mark- och miljööverdomstolen en ny huvudförhandling för LKAB:s planerade dagbrottsgruva i Mertainen.

Idag inleder Mark- och miljööverdomstolen en ny huvudförhandling för LKAB:s planerade dagbrottsgruva i Mertainen. Förhandlingarna kommer att äga rum den 22-25 april i Kiruna.

LKAB:s ansökan för Mertainen har sedan tidigare godkänts av mark- och miljödomstolen i en deldom. Deldomen kom att överklagas av bland andra Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningen och Havs- och vattenmyndigheten.
-Överklagan gjorde att vårt projekt försenades med minst ett år. Det är naturligtvis tråkigt då vår dagbrottsgruva i Mertainen är ett viktigt projekt för LKAB, säger Per-Erik Lindvall, direktör för teknik- och affärsutveckling.

Nu ska ärendet prövas på nytt av mark- och miljööverdomstolen i en ny huvudförhandling.
- Vi utgår ifrån att mark- och miljööverdomstolen kommer fram till samma beslut som i den prövning som gjordes i mark- och miljödomstolen. Det vill säga att vår ansökan ska bli godkänd, säger Per-Erik Lindvall.
Om beslutet blir positivt kommer förberedande arbeten i Mertainen att starta under sommaren 2014 för att produktionen sedan ska komma igång under andra halvåret 2015.