Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Ny anläggning ska minska på dammet

I december kommer en ny dammutsugningsanläggning vid krossen i Svappavaara att stå klar.

Den kan liknas vid en jättestor centraldammsugare med tolv dammsugarmunstycken. Filterpåsen består av långa filterslangar där dammet samlas upp. I december kommer en ny dammutsugningsanläggning vid krossen i Svappavaara att stå klar.

-Det är en av investeringarna vi gör för att minska på dammutsläppet från verksamheten. När den nya anläggningen är igång kommer kross och sovringsanläggningen på ett betydligt bättre sätt att kunna hantera den damning som uppstår, och därför  inte längre tillhöra de dammkällor som påverkar Svappavaara negativt, säger Ulf Halldén, driftchef för Gruvberget hos LKAB Berg & Betong.
Krossanläggningen i Svappavaara byggdes och driftades under 2011. Under våren 2012 byggdes anläggningen ut i vissa delar. Vid återstarten av Gruvberget, årsskiftet 2012-2013, visade det sig att de nuvarande dammutsugen inte gav önskat resultat även fast de klarade kraven i tillståndet.
- Vid viss väderlek klarade den befintliga dammutsugsanläggningen inte av att fånga upp allt damm och man fick problem med den diffusa damningen utanför krossen, säger Ulf Halldén.

Vattenkanon

LKAB Berg & Betong började undersöka vilka dammbekämpningsmöjligheter som finns på marknaden. Många av lösningarna visade sig bygga på vattenbesprutning, något som är omöjligt att använda vid det kalla klimatet vintertid.
-Vi hittade ett svenskt företag i Östersund, som bland annat tillverkar snökanoner. Deras idé bygger också på vatten och kan liknas vid samma princip som en snökanon, säger Ulf Halldén.
Istället för snö sprutar maskinen vattendimma. Munstyckena är eluppvärmda, liksom slangarna. Vattenkanonerna kommer att användas som komplement för dammbekämpning och kan flyttas runt på området där det dammar som mest.

Dammutsug

Utöver kanonerna föll valet av dammutsugningsanläggning på en likadan anläggning som finns vid utfrakten i Svappavaara idag.
- Tekniken är identisk med långa filterslangar. Vi kommer att utöka våra utsugspunkter från 8 till 12 för att skapa högt undertryck i hela anläggningen samt bygga in tidigare ej anslutna processdelar, säger Bert Peltovuoma, projektledare.
Dammet som produceras fångas upp och faller ned i en container. Järnmalmsdammet lastas därefter direkt in i anrikningsverket för att användas som rågods vid pellettillverkning.
-Vi har satsat stora pengar på denna åtgärd. Det är en teknik som vi tror mycket på och LKAB har redan tre referensanläggningar i drift, säger Bert Peltovuoma.
En nyhet för denna anläggning är att den har en onlinemätning som mäter stofthalten på utgående luft.  Det ska säkerställa att anläggningen alltid lever upp till ställda kvalitetskrav.

Väder

-Det är viktigt att komma ihåg att det inte bara är krossen som dammar. Det kan också damma från vägar, transporter och upplagsområden. Därför är det viktigt att angripa problemet  på olika fronter och med olika arbetsätt, säger Ulf Halldén.
Vid vissa väderförhållanden är det större problem med damning.
-I januari-februari i år stoppade vi produktionen i krossanläggningen 15 procent av drifttiden på grund av dammet. Med den nya anläggningen ska vi kunna producera och köra vintertid oavsett väder och vind, säger Ulf Halldén.
Under vecka 41 påbörjas mark- och byggarbeten för fundament.
-Därefter kommer vi att börja resa anläggningen som ska stå klar i slutet av november. Under decembermånad är det dags för testkörning och intrimning av anläggningen, säger Bert Peltovuoma.


En ny dammutsugningsanläggning i Svappavaara ska minska på dammet. (Bilden är klickbar)

Peltovuoma, Halldén
Bert Peltovuoma och Ulf Halldén.

TEXT OCH FOTO: JOHANNA FOGMAN
GRAFIK: LKAB