Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Nucor är LKAB:s nya kund i USA

LKAB har skrivit kontrakt med en ny kund, Nucor, i USA. Kontraktet innebär leveranser av 750 000 ton DR-pellets per år med början denna sommar.

LKAB har skrivit kontrakt med en ny kund, Nucor, i USA. Det innebär leveranser av 750 000 ton DR-pellets per år med början denna sommar. 

LKAB som tidigare bara har levererat små kvantiteter pellets till USA betraktar detta som ett viktigt genombrott på den nordamerikanska kontinenten.

- Det är inte bara ett viktigt genombrott på den expansiva USA-marknaden, utan även en viktig strategisk geografisk spridning av våra DR-leveranser. säger Göran Ottosson, LKAB:s försäljnings- och marknadsdirektör i Europa och Nordamerika.

DR-pellets eller direktreduktionspellets är en funktionell järnmalmsprodukt specialanpassad för stålframställning med direktreduktionsteknik. I direktreduktionsprocessen används naturgas, vilket sänker koldioxidutsläppen.

Det finns gott om skiffergas i USA och de senaste åren har det tagits fram en ny teknik för att utvinna gasen som finns djupt ner i berggrunden. Det är en anledning till att priset på gas är lågt i USA.

Nu drar Nucor nytta av det låga priset på gas och är i full färd med att bygga en av potentiellt flera DR-moduler nära New Orleans i Louisiana, i vilket LKAB:s pellets kan tas om hand. En av fördelarna med ett DR-verk som Nucor framhåller är att det släpper ut cirka en tredjedel så mycket koldioxid som en masugn.

Nucor är en av USA:s största stålproducenter med en produktionskapacitet på över 25 miljoner ton. Antal anställda är cirka 20 000 och företaget har rötter som går tillbaka till början av förra århundradet. De har verk på många platser, främst i USA men även i andra länder.