Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Nu skärps kraven vid trafikförseelser

Trafikolyckor på LKAB:s industriområden är vanligt förekommande. Händelserna innefattar såväl egen personal som externa leverantörer.

Trafikolyckor på LKAB:s industriområden är vanligt förekommande. Händelserna innefattar såväl egen personal som externa leverantörer.
-För att skapa en tryggare arbetsmiljö för alla har LKAB:s skyddskommitté tagit beslut om att tydliggöra vilka sanktioner som gäller vid trafikförseelser, säger Ronnie Hansson, sektionschef för brand och säkerhet.

Målet är personsäkerhet, det vill säga nolltolerans mot trafiköverträdelser som kan leda till personskada inom LKAB:s verksamheter.
-Genom att tydliggöra sanktioner hoppas vi att individen ska tänka till och avstå från att begå  trafikförseelser, säger Ronnie Hansson.
Om individen inte följer trafikreglerna resulterar det i både tydliga och kännbara konsekvenser, enligt det beslut som tagits i skyddskommittén. Likabehandlingsprincip ska tillämpas för både LKAB:s personal och externa leverantörer, men sanktionerna kan skilja något på grund av olika avtalsformer.

Generellt tillämpas samhällets trafikregler inom LKAB:s verksamheter. Kontrollerna kommer att genomföras av LKAB:s bevakningsentreprenör och berör i första hand hastighetsöverträdelser samt felparkeringar.
- Bedömningarna görs utifrån allvarlighetsgrad samt en sanktionsskala som  har tagits fram där förseelsen bedöms som låg, medel, hög eller oacceptabel. 
Vid trafikförseelser ges sanktioner direkt på plats för entreprenörer medan det för LKAB:s personal hanteras i linjen. Allvarligare förseelser eller upprepad vårdslöshet leder till indraget körtillstånd eller uppsägning alternativt omplacering.

-Vi vill uppmana alla till försiktighet. Att vi inför fler kontroller görs i syfte att skapa en tryggare arbetsmiljö. Nu siktar vi på att nå det uppsatta målvärdet ”noll” trafikförseelser, säger Anders Henriksson, ordförande i skyddskommittén.