Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube
Sedan 60-talet har gruvvägsbron i Kiruna trafikerats av LKAB-anställda på väg till och från arbetet. Nu har den gamla bron gjort sitt. En ny infart till LKAB har anlagts och gruvvägsbron ska därmed rivas.

KIRUNA. Sedan 60-talet har gruvvägsbron i Kiruna trafikerats av LKAB-anställda på väg till och från arbetet. Nu har den gamla bron gjort sitt. En ny infart till LKAB har anlagts och gruvvägsbron ska därmed rivas.

I oktober 2013 togs LKAB:s nya infart i drift. I samband med det stängdes den gamla gruvvägsbron av för all trafik. Nu ska bron rivas. Framåt sommaren/hösten 2014 planeras arbetet starta. Innan dess ska forskare från Luleå tekniska universitet utföra en så kallad provbelastning av bron.
-De ska se hur mycket tryck bron tål genom att belasta den till dess att skador uppstår, säger Joakim Björnström, sektionschef på LKAB:s avdelning för samhällsomvandling.
Försöken görs i syfte att bedöma vilka axeltryck som är möjliga för exempelvis broar längs Malmbanan. Resultatet är ett viktigt steg i att effektivisera LKAB:s logistikkedja.

Rivning

Provbelastningsförsöken kommer inte att medföra någon påverkan på trafiken längs E10 eller intilliggande gång- och cykelväg. Däremot kommer trafikomläggningar att behöva genomföras i samband med att rivningsarbetet av bron startar.
-Vi kommer inom kort att gå ut med en förfrågan om rivningsentreprenad. I samband med rivningen ska materialen omhändertas och återanvändas, säger Joakim Björnström.
Till hösten är det tänkt att arbetet ska vara utfört och klart.
-När bron är borta kommer vi att titta närmare på hur vi ska gestalta området som blir kvar. Området lyfts in i gestaltningen för Gruvstadsparken, säger Joakim Björnström.

FAKTA GRUVVÄGSBRON:
Brolängd: 112 meter
Betong: 1600 m3
Stål: 260 ton
Asfalt: 200 m3

Den el- och fjärrvärmeinfrastruktur som finns på bron idag, kommer att omledas innan rivningen påbörjas för att undvika störningar i nyttjandet.

Bildtext:
Snart ett minne blott. Joakim Björnström nedanför gruvvägsbron som snart ska rivas.