Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

​Nu inleds avvecklingen av bostadsområdet Ullspiran

På måndagen den 9 mars inleds avvecklingen av gård 2 och 4 på bostadsområdet Ullspiran. Det innebär en ökad aktivitet på området och en begränsad framkomlighet i trafiken.

På måndagen den 9 mars inleds avvecklingen av gård 2 och 4 på bostadsområdet Ullspiran. Det innebär en ökad aktivitet på området och en begränsad framkomlighet i trafiken.

Därför genomför LKAB en fortlöpande uppföljning av arbetet och bedriver ett kontinuerligt damm-och bullerbekämpningsarbete.

Avvecklingsarbetet bedrivs hållbart, något som bland annat innebär att arbetet koncentreras till avvecklingsområdet och att omkring 96 procent av rivningsmassorna återvinns. Parallellt med avvecklingen sker anläggning av ett parkområde som kan nyttjas av allmänheten efter avslutat arbete. Dessutom kommer en stor del av inredningen, vitvaror, fönster, dörrar med mera att finnas till försäljning.

Kontaktperson Maria-Therése Edlert, 0980-532 07.