Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Norrskenet gör finansiell investering i Northland

Pressmeddelande

Pressmeddelande:

Northland har i dag meddelat att det finns ett förslag på en långsiktig finansiell lösning som innebär att bolaget tillförs USD 335 miljoner genom emission av obligationer.

 

Ett konsortium bestående av Folksam, Metso, Norrskenet och Peab investerar var för sig USD 25 miljoner och därmed totalt USD 100 miljoner i Northlands obligationer. Genom investeringen erhåller konsortiet rätten att utse fyra av totalt sju styrelseledamöter. Syftet är att skapa ett erforderligt inflytande samt att tillföra kompetens med uppdraget att återupprätta förtroendet för bolaget.

 

Northland kommer i och med detta få en ny styrelse. Konsortiet har föreslagit Olav Fjell som styrelseordförande och kommer, när obligationserbjudandet är fulltecknat och godkänt, att föreslå ytterligare tre styrelseledamöter.

 

LKAB fick för en tid sedan förfrågan om att delta i konsortiet med målet att skapa förutsättningar för en långsiktig finansiering av Northland. LKAB har valt att genom det delägda riskkapitalbolaget Norrskenet tillföra kapital motsvarande USD 25 miljoner.    

 

– Vi vill tillsammans med konsortiet återskapa förtroendet för Northland. Det är till gagn för företaget, vår region och för gruvbranschen i Sverige som helhet, säger Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef på LKAB.

 

– LKAB har fullt fokus på att starta våra nya gruvor i Svappavaarafältet och genomföra vår tillväxtplan. Det här är en finansiell investering och det är därför Norrskenet gör investeringen. Norrskenets huvuduppgift är att genom riskvilligt kapital bidra till ett breddat näringsliv i vår region, säger Lars-Eric Aaro.

 

– Vi inser att det är en stor uppgift för Northland att genomföra sin gruvinvestering och skapa långsiktig lönsamhet i sin verksamhet. Norrskenets deltagande i obligationslånet ligger i linje med vårt uppdrag, att vara en partner för utveckling av näringslivet i vår region och att investera i projekt som har potential att ge god avkastning, säger Per-Erik Lindvall, styrelseordförande för Norrskenet.

 

Norrskenet AB delägs av LKAB och utvecklingsbolagen Expandum AB i Gällivare och Progressum i Kiruna AB. Företaget grundades 1997 med syfte att öka tillgången på riskvilligt kapital i regionen.

 

Grundförutsättningen för konsortiet, och respektive parts andel om USD 25 miljoner, är att obligationserbjudandet är fulltecknat när teckningstiden går ut (22.00, 30 maj 2013).

 

Kontakt
Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef LKAB, tel +46 920 38106
Per-Erik Lindvall, styrelseordförande för Norrskenet, tel +46 920 38163
Anders Lindberg, tf kommunikationsdirektör LKAB, tel +46 72 717 8355