Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Nils Thuuri, LKAB fick Svemins Arbetsmiljöpris

Arbetsmiljöpris till LKAB:s Nils Thuuri

Nils Thuuri på jobb

Nils Thuuri - glad och stolt över Svemins Arbetsmiljöpris på 25 000 kr för arbetsmiljö och säkerhet vid KA3-KK4 i Kiruna. – Priset sprider stolthet bland all engagerad personal och i hela LKAB, säger han.

Dagens Grattis går till Nils Thuuri, chef för LKAB:s största anriknings- och pelletsverk KA3-KK4 som fått gruvornas branschorganisation Svemins Arbetsmiljöpris.

Han fick priset som representant för LKAB:s största anläggning ovan jord sedan personalen lyckats hålla arbetsplatsen helt fri från olyckor med sjukskrivning i mer än 1,5 år.
Hur känns det idag?
- Tack! Jag är både glad och stolt. Det känns lika roligt som representant för all personal och för LKAB som för mig personligen. Vi kan verkligen vara stolta tillsammans för arbetsmiljöpriset.
Varför har du fått priset?
- Vi har haft fritt från olyckor med sjukfrånvaro under 2010 och 2011. Men framförallt är det nog sättet vi arbetar med arbetsmiljö och säkerhet.
Hur då?
- Ingen skall behöva skadas på jobbet. Vi har alla verktyg och system för en säker arbetsmiljö. Vi har bra plattformar - Säkerheten först, t ex. Rutiner och regler finns. Det gäller bara att använda verktygen.
Hur gör ni?
- Våra skiftlagsmöten hålls två gånger varje vecka. Där ligger alltid säkerhetsfrågor och arbetsmiljö först på dagordningen. Om det har uppstått en händelse diskuterar vi den. Alla medarbetare har synpunkter och förslag till lösningar. Det är inte tur. Det är ett systematiskt arbetssätt med säkerhet som engagerat alla.
Är säkerhetsarbetet klart nu?
- Nej, långt ifrån. Vi har haft tillbud och händelser som nästan kunnat bli en olycka med sjukskrivning. Vi skall ned till noll där också. Framförallt kräver arbetsmiljö och säkerhet dagligt engagemang. Det är lätt att få uppmärksamhet en kort tid. Det svåra är att inte låta det falla, att ständigt hålla engagemanget uppe. Engagemang är färskvara och måste alltid få bränsle.
Är inte produktionen och kvaliteten viktigare?
- Jag är ansvarig för både produktion, kvalitet och säkerhet. En sak är säker - när arbetsmiljön försämras drabbas produktionen också. Dessutom är jag ansvarig för säkerheten på mitt produktionsområde.
Kan ni bli ännu bättre på en säker arbetsmiljö?
- Ja, ett sätt är att höja kunskapsnivån. Jag lyssnade just på en föreläsning av Marianne Thörner om säkerhet och klimat. Jag önskar att fler inom LKAB fick lyssna på det, t ex. Det finna många bra föreläsare att bjuda in till träffar med personalen.
Till sist - vad skall du göra med prissumman?
- Jag har faktiskt inte en aning ännu. Vi får se vad det blir.