Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube
Inga registrerade klagomål på damning under sommaren. Det är resultatet efter en rad förebyggande åtgärder för att minska damningen från LKAB:s industriområden i Malmfälten.

En ny krossanläggning med två mobila dammutsugningsanläggningar har köpts in till UNIO-området i Kiruna.

Minskad damning i sommar

Inga registrerade klagomål på damning under sommaren. Det är resultatet efter en rad förebyggande åtgärder för att minska damningen från LKAB:s industriområden i Malmfälten.

– Damningsnivåerna har varit lägre denna sommar på samtliga orter. Vi har inte tagit emot några registrerade klagomål på damning, vilket är glädjande, säger Linda Dahlström, miljöchef på LKAB.

LKAB arbetar konstant med olika metoder för att minska damningen från industriområdena i Malmfälten. En av de stora investeringarna handlar om mobila dammutsugningsanläggningar, som kan liknas vid en jättedammsugare med flera utsugspunkter.

För att minska och begränsa den diffusa damning som uppstår vid det så kallade UNIO-området (Upplag Nya Industriområdet) i Kiruna, har en ny krossanläggning med två mobila dammutsugningsanläggningar köpts in.
I somras fick LKAB tillstånd att starta brytning i Mertainen och förhoppningen är att även dagbrottet Leveäniemi snart ska vara  igång.
– För att stå rustade inför provbrytningen som snart drar igång i Leveäniemi, köper vi nu in fler mobila dammutsugningsanläggningar, säger Bert Peltovuoma,  projektledare på LKAB Berg & Betong.
En anläggning till provbrytningen vid krossen i Leveäniemi, en anläggning för ytterligare behov av utökad kapacitet i Leveäniemi och en för framtida behov av provkrossning i Mertainen. Allt som allt blir det fem mobila dammutsugningsanläggningar.
Peltovuoma, HalldénDe nya anläggningarna har en kapacitet på 10 000 kubikmeter luft per anläggning, är flexibla och kan ställas upp överallt.
– Vi vill få bort dammet helt och har även jobbat med bevattning av området genom att hyra in vattenbilar. Om vi ser att vi inte kommer att kunna hålla nere dammet med bevattning, ställer vi produktionen tills det blir gynnsammare förhållanden, säger Bert Peltovuoma.

Vi vill få bort dammet helt och har även jobbat med bevattning av området

Att bevattning är en metod som fungerar är märkbart synlig på samtliga orter, inte minst i Svappavaara där damning har varit ett problem.
– LKAB har alltid arbetat med damningsåtgärder. Vi har ökat insatserna medvetet i takt med att det blivit mer ruljangs inne på området, mer folk och fler projekt, säger Ingemar Kemi, dammkoordinator i Svappavaara.
På industriområdet i Svappavaara är vägunderhåll i fokus idag.
– Vi sopar vägarna, leder om trafik för att inte smutsa ner överallt, vattnar och saltar. Vi har gräsbesått tippar och dammar som inte används och kommer att köpa in en fordonstvätt som ska hålla de större fordonen rena, säger Ingemar Kemi.
Sedan tidigare finns en ny rökgasreningsanläggning på plats samt en dammutsugningsanläggning vid krossen i Svappavaara. För att minska damningen från industriområdet och Kapten- och Fabiangroparna i Malmberget har nyligen ett markområde på 70 000 kvadratmeter såtts in med 42 000 liter gräsfrön från helikopter.

 I de olika projekten runt om i LKAB återkommer damning som en ständig förbättringspunkt.
– Vi ser till att planera våra industriområden bättre. Ställer upp våra krossar på smartare ställen och bygger in lager där det dammar mycket och är möjligt att göra det, säger Linda Dahlström.
Bakom berget Kiirunavaara har arbetet med att bygga in ett upplag för fint anrikningsgods just startat.
– Det är fint gods som legat där och dammat när det blåst ute. Nu bygger vi in upplaget med något som kan liknas vid en tältkåta eller lavvo. Vi bygger en stor betongmur och spänner på en åttakantig tältduk. Godset kommer hädanefter släppas rakt igenom lavvon och vi slipper damning, säger Sylvia Simma, verkschef på anrikningen.