Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Karl Wikström svarar på aktuella frågor i Malmberget

Verksamhetschef för samhällsomvandlingen i Malmberget, Karl Wikström svarar på frågor.

Verksamhetschef för samhällsomvandlingen i Malmberget, Karl Wikström svarar på frågor.

Varför finns inga miljözoner i Malmberget, alltså rejäla avstånd mellan bebyggelse och industriområde?

– I vårt samarbetsavtal med Leif Boström Gällivare kommun finns en överenskommelse om miljözoner. Inom kort får Malmberget sin första miljözon, ett parkliknande område på Elevhemsområdet där cirka 155 villor har rivits för LKAB:s markbehov för gruvbrytningen. På LKAB:s egna bostadsområden i Malmberget har staket satts upp helt nära bostadshusen.

Blir det någon miljözon där?

– Vi jobbar med den frågan. En miljözon är alltid en avvägning. Det handlar om att hitta en bra balans för att också klara bostadsförsörjningen.

Omfattas LKAB:s bostadsområden i Malmberget av samarbetsavtalet?

– Nej, där äger LKAB marken sedan lång tid och LKAB:s bostadsområden i Malmberget saknar detaljplan. Det är anledningen till att inte samarbetsavtalet gäller där.

Finns några förändringar i deformationsprognosen som ligger till grund för markbehov på bolagets bostadsområden?

– Nej – vi följer den deformationsprognos som offentliggjordes i februari 2011. Ett par små förändringar har vi gjort. Tennisbanan nedanför disponentvillan i Malmberget är utanför industriområdet, två boningshus på Krokvägen 6 och 8 kunde sparas samt en mindre byggnad på Hermelinsområdet. Det är alltså inte en utvidgning utan tvärtom, allt för att ha kvar bostäder.