Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube
Matthias Wimmer, förste forskningsingenjör, och Anders Nordqvist, specialist, arbetar vid avdelningen för Gruvteknik. Under drygt tre år har de arbetat intensivt med att kartlägga och utveckla skivrasbrytningen.

Matthias Wimmer, förste forskningsingenjör, och Anders Nordqvist, specialist, arbetar vid avdelningen för Gruvteknik. Under drygt tre år har de arbetat intensivt med att kartlägga och utveckla skivrasbrytningen.

Projektet, som syftar till att undersöka fragmenteringen och utveckla rasflödet, genererar kunskap om hur malmutbytet kan öka och gråbergsinblandningen kan minska. Till sin hjälp har det bland annat en 3D-laserscanner och en kamera som tar panoramabilder för dokumentation av störda rasflöden i samband med häng. Malmflödet mäts under pågående lastning med så kallade smarta markörer baserade på RFID- teknik (Radio Frequency Identification). Markörerna installeras i borrhål, i malmskivan som skall sprängas. De använder sig även av sensorer och mätutrustning som registrerar sprängningar i realtid.
Just nu pågår analys och avrapportering av det första försöket i den så kallade Sjömalmen. Dessutom pågår detektering av markörer på underliggande nivå, på nivå 849, vilket ger  ytterligare värdefull information om malmflöden. Närmast rustar man inför nästa försök, i block 26 på nivå 1 051.
– Här förväntas en grövre fragmentering jämfört med sjömalmen vilket troligen påverkar malmflödet. Markörhålen är borrade sedan tidigare och inmätningen av hålen precis klar, nästa steg blir att installera markörer, säger Anders Nordqvist.