Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Med ökad mångfald i sikte

LKAB har sedan flera år drivit ett aktivt jämställdhet- och mångfaldsarbete. Louise-Marie Matti, HR advisor och projektledare för LKAB:s mångfaldsarbete, berättar om det långsiktiga arbetet som ska göra LKAB ännu mer framgångsrikt men också attraktivt för alla.

I konsultföretaget Universums senaste rankning över attraktiva arbetsgivare slår för första gången LKAB högre bland kvinnliga civilingenjörsstudenter än manliga – 53 procent mot 47 procent. Det ska jämföras med hur det såg ut år 2010 då endast 19 procent av de tillfrågade, framtida civilingenjörerna som rankade LKAB högt var kvinnor.

Louise-Marie Matti är projektledare för LKAB:s mångfaldsarbete och beskriver ämnet som brett men ytterst viktigt.

Hur kom mångfaldsplanen till?

­– Från början var det en jämställdhetsplan som senare kom att utvecklas till en mångfaldsplan. LKAB:s mångfaldsgrupp tog i innehållet hänsyn till Diskrimineringslagstiftningen som förändrades för några år sedan. Idag handlar det likt innan om att ta tag i trakasserier och diskriminering när problem uppstår men till minst lika stor del om ett aktivt och långsiktigt arbetet.

 

Finns några konkreta mål?

– Till att börja med kan det vara svårt att mäta mångfald. Just könsfördelning är enkelt att mäta och där har vi gjort framsteg då vi idag har 19 procent kvinnor bland tillsvidareanställda medan siffran för tio år sedan var ungefär hälften. Målet till 2016 är 21 procent kvinnor vilket idag blir svårt då vi i praktiken har externt anställningsstopp av tillsvidareanställda. Vi har också ett mål om att 35 procent av semestervikarierna ska vara kvinnor. Men mångfald är så mycket mer. Trivs alla, oavsett bakgrund, på arbetsplatsen och trivs alla med arbetsklimatet till exempel? I den frågan går vi ut med en enkät nästa år för att få reda på mer.

 

Känner du att mångfald blir viktigare och mer påtagligt i samhället överlag idag?

– Jag upplever att vinden blåser åt bägge hållen. Till exempel tänker jag mycket på hur normen för hur man ska vara som man och som kvinna har luckras upp vilket är positivt då det som anses som ”normalt” breddas. Å andra sidan verkar det på något sätt ha blivit mer accepterat att uttrycka sig på ett rasistiskt sätt på sociala medier till exempel. Klimatet har blivit hårdare. Därför är det så viktigt med att man som arbetsgivare tar mångfald på allvar. LKAB är en stor arbetsgivare på relativt små orter så det vi gör påverkar också samhället i stort.

 

Vad kan man göra för ökad mångfald på arbetsplatsen?

– Att kommunicera kring mångfald är jätteviktigt, alla ska känna till bolagets mångfaldsarbete och mångfaldsplan men också att man som enskild medarbetare vågar agera om någon blir illa behandlad. Vi behöver som medmänniskor visa civilkurage och säga ifrån om någon uttrycker sig på ett nedvärderande sätt.

 

Vad är vinsterna med mångfald?

– Ska vi åstadkomma utveckling och innovation måste vi våga vara nytänkande och oliktänkande. Arbetet med mångfald skapar också förutsättningar för ett mer tillåtande arbetsklimat och en god arbetsmiljö.