Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Markradarmätningar i Svappavaara

Nästa vecka kommer bolagets miljöavdelning genomföra inmätningar av bottentopografi tillsammans med konsultföretaget GeoVista. Tekniken som kommer användas är markradar på vattendrag och sjöar i Svappavaara/Mertainenområdet.

Nästa vecka kommer bolagets miljöavdelning genomföra inmätningar av bottentopografi tillsammans med konsultföretaget GeoVista. Tekniken som kommer användas är markradar på vattendrag och sjöar i Svappavaara/Mertainenområdet.

I miljötillståndet för Leveäniemi från Mark- och miljödomstolen, från april förra året, fick LKAB provisoriska villkor för utsläpp till vatten. Detsamma gäller för Mertainen. Innan slutgiltiga villkor bestäms skall LKAB göra ytterligare utredningar och komma med förslag på utsläppsvillkor.

Bäckarna Liukattijokki och Mertaseno tar emot bräddat vatten från dammsystemet i Svappavaara och utsläppsvatten från Mertainen. Undersökningarna med markradar görs för att bygga en datormodell där halter av olika utsläppta ämnen kan simuleras i bäckarna vid olika bräddningsförhållanden och vattenstånd.

 Markradarmätningarna påverkar inte mark eller miljö, det fungerar ungefär likt ett ekolod. Mätningarna görs ifrån snöskoter eller skidor.