Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Malm från Mertainen testas i full skala

Fullskaleförsök med Mertainenmalm. Johan Bucht försöksledare FoU Mineralteknik, Anders Dahlin forskningsingenjör Pelletisering,Erik Hjortsberg forskningsingenjör Reduktionsmettalurgi

Bildtext: LKAB:s nyaste malm kommer från Mertainen. I höst har malmen testats i såväl lab-, pilot, som fullskala. Nu väntar LKAB:s pilotmasugn i Luleå. - Vi behöver stora mängder restmalm för att kunna genomföra alla försöken, säger Anders Dahlin, Johan Bucht och Erik Hjortsberg som jobbar med försöken.

LKAB:s nyaste malm från den blivande gruvan i Mertainen har testats i både labförsök och pilotskala.
Under november har FoU gått vidare med försök i full produktionsskala i Svappavaaras anrikningsverk.

De första kulorna som innehåller ny malm från Mertainen har nu rullat fram i kulsinterverket i Svappavaara och sålts som försökspellets till en kund i Kina. Mertainens rågods innehåller prima magnetit med en järnhalt på cirka 50 procent. I anrikningen tas olika föroreningar bort och koncentratet får högre järnhalt för att passa in i LKAB-produktionen.
- Mertainens magnetit skall bli ett malmkoncentrat lika rent och med minst lika hög kvalitet som malmerna från Kiruna och Malmberget. Det är vårt mål, säger Johan Bucht vid LKAB:s forsknings- och utvecklingsavdelning, som leder projektet.
- Som med alla mineral på olika geografiska platser i världen är Mertainen unik och det skall vi göra vårt absolut bästa för att utnyttja. Unika malmer ger LKAB unika förutsättningar, säger Andreas Fredriksson, forskningskoordinator och chef för mineralteknisk forskning inom LKAB.

Finmalet

I pilotförsöken vid FoU i Malmberget användes cirka 10 ton finmald slig från Mertainen. Då användes flotation för att eliminera föroreningar. I fullskaleförsöken har 50 000 ton använts.
- Den här gången har vi inte använt flotation för reningen. Istället har vi ökat malningsgraden och därefter magnetseparerat den finmalda sligen för att öka järnhalten och ta bort föroreningar. Fullskaleförsöket har gått bra. Vi har nått en järnhalt i koncentratet på omkring 70 procent med samma kvalitetsmått och renhet som för malm från Kiruna och från Gruvberget. Däremot är vi inte nöjda med kapaciteten. Det tar längre tid att finmala och separera malmen för att nå kvalitetsmålen. Där skall vi utveckla nya lösningar, säger Johan Bucht.

Öka kapaciteten

- Nya malmer innebär nya utmaningar. Det gäller att finna lösningar. Det är inte endast en fråga för FoU, utan en gemensam fråga för FoU, Mining och Marknad, säger Andreas Fredriksson.
- Nu är det viktigt att vi utreder fullskaleförsöket enligt alla LKAB:s önskemål och att det svar vi lämnar håller världsklass för att öka kapaciteten, säger Andreas Fredriksson.
- Vi utarbetar några olika alternativ. När en ny lösning bestämts skall vi göra nya fullskaleförsök, säger Johan Bucht.
Vid provbrytningen i Mertainen producerades 300 000 ton malm. Hittills har omkring en tredjedel använts i försöken.

200 000 ton finns kvar.

- Vi behöver den volymen till försöken innan vi är framme vid ordinarie produktion. Försöken skall omfatta godkänd produktion av alla pelletssorter innan vi är nöjda. Vi skall bibehålla eller förbättra pelletskvaliteterna. Därför behövs så stora volymer av provmalm, säger han.