Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Lösning för Luossavaaratoppen

LKAB har i samråd med Kiruna Showroom övertagit ägarskapet av den tilltänkta hotellbyggnaden som påbörjats på Luossavaaras topp. Båda parter är överrens om att inte fortsätta bygget, utan vill hitta en ny lösning.

LKAB har i samråd med Kiruna Showroom övertagit ägarskapet av den tilltänkta hotellbyggnaden som påbörjats på Luossavaaras topp. Båda parter är överrens om att inte fortsätta bygget, utan vill hitta en ny lösning.

LKAB arbetar aktivt för att bidra positivt till samhällsutvecklingen i Kiruna. Som ett led i arbetet med ett attraktivare samhälle vill LKAB och Kiruna Showroom tillsammans hitta en bra lösning för det avstannade bygget av hotell-, konferens- och restauranganläggningen på Luossavaaras topp.

Vid den tidpunkt då bygget påbörjades hade en överenskommelse mellan LKAB, Kiruna kommun och Kiruna Showroom godtagits. Komplikationer med markägarfrågan satte dock hinder för fortsatt byggande.   

– Vi är glada att äntligen ha nystat upp knuten som markägarfrågan försatt oss i, att LKAB tar över ägarskapet känns som en bra lösning både för oss och alla Kirunabor, säger Robert Åberg, ordförande i Kiruna Showroom.

Båda parter är överrens om att LKAB fortsättningsvis ska ta ansvar för byggnaden som i dagsläget står orörd på toppen. Det ansvaret är kopplat till bland annat städning och personsäkerhet. Kiruna Showroom ska ta bort allt löst material från toppen som tillkommit i samband med den påbörjade byggnationen.
LKAB kommer i samråd med Kiruna kommun att utreda möjligheterna att göra någonting positivt av byggnaden som kommer Kirunaborna till gagn.

– Kiruna Showrooms innovation och ambition är värd att uppmärksammas och det är tråkigt att bygget inte blir av. Men vi ser fram mot att gemensamt hitta en lösning för toppen, säger Anders Lindberg, informationschef LKAB.

 

Kontakt:

LKAB Pressjour  Tel. 0771-760010
Robert Åberg, ordförande Kiruna Showroom, Tel. +46 70 559 14 55