Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube
På fredagsmorgonen den 4 juli pumpades den sista kubikmetern vatten ur det tidigare vattenfyllda dagbrottet Leveäniemi i Svappavaara, drygt fyra mil sydost om Kiruna.

På fredagsmorgonen den 4 juli pumpades den sista kubikmetern vatten ur det tidigare vattenfyllda dagbrottet Leveäniemi i Svappavaara, drygt fyra mil sydost om Kiruna.

- Vi har väntat på den här dagen. Plötsligt står vi med en nästan produktionsklar gruva - det känns otroligt spännande, säger Peder Nensén, sektionschef tillväxtprojekt nya gruvor.

​Det var i juli 2012 som LKAB beviljades tillstånd av länsstyrelsen i Norrbotten att tömma dagbrottet. Tömningen beräknades vara genomförd i slutet av september i år men arbetet har rullat på med endast några få störningar och två månader tidigare än beräknat kan man nu skymta de sedan tidigare kvarlämnade sprängda salvorna i dagbrottets botten.

47 Globen

Cirka 30 miljoner kubikmeter vatten, lika mycket vatten som ryms i 47 Globen i Stockholm, har under 647 dagar pumpats från Leveäniemi via Liukattijoki till Torneälv.

- Tömningen har gått över förväntan bra. De som arbetat med tömningen har gjort ett fantastiskt arbete, summerar Peder Nensén.

Nu intensifieras den uppstädning av gruvan som måste genomföras innan provbrytningen kan komma igång under hösten. Lösa bergmassor i gruvan ska bort och slänter som i 30 år legat under vatten måste säkras.
Det permanenta tillståndet för Leveäniemigruvan förväntas vara på plats under 2015.