Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube
LKAB:s brandkår släckte, inga personskador.

Tisdag 9 april utbröt en brand i LKAB:s gruva i Kiruna. LKAB:s brandkår kunde i samarbete med den kommunala räddningstjänsten släcka branden. Ingen person skadades.

Larmet kom klockan 15.19 om brand i ett fordon på nivå 740 i gruvan. På området finns olika verkstäder för gruvfordon, brytningen pågår på nivåerna kring 1 000 meters djup. Fordonet som brann var en lastbil med container, men branden spred sig aldrig från motorrum och hytt. LKAB:s rökdykare gick först fram med värmekamera och kunde konstatera att ingen person befann sig i eller intill den brinnande lastbilen. Därefter startade släckningsarbetet och klockan 17.15 var branden släckt.

En brand i en underjordsgruva är alltid allvarlig, och därför finns en rad säkerhetsrutiner och tekniska lösningar för att förhindra och hantera bränder. Gruvan kan exempelvis delas in i sektioner för att brandröken inte ska sprida sig, och med ventilationssystemet kan brandröken föras ut ur gruvan via områden där det inte finns personal. Kirunagruvan är cirka 4 kilometer lång och 1,5 km djup, en brand på ett enskilt område påverkar därför inte hela gruvan. Därför beordrades aldrig någon allmän evakuering, endast området närmast branden tömdes på personal. Huvudnedfarten till gruvan stängdes av på grund av rökutvecklingen, men reservutgången på gruvans baksida var tillgänglig under hela förloppet. Vid larmet befann sig 337 personer under jord.

Orsaken till branden ska utredas.