Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

LKAB:s syn på dödsolyckan 2010

Den 18 maj 2010 inträffade en tragisk arbetsplatsolycka i LKAB:s gruva i Malmberget. Två personer dog, och LKAB har gjort stora insatser för att orsaken till olyckan ska klarläggas. LKAB delar dock inte åklagarens syn på skuldfrågan.

Den 18 maj 2010 inträffade en tragisk arbetsplatsolycka i LKAB:s gruva i Malmberget. Två personer dog, och LKAB har gjort stora insatser för att orsaken till olyckan ska klarläggas. LKAB delar dock inte åklagarens syn på skuldfrågan.

Olyckan inträffade i samband med anläggningsarbeten för den nya huvudnivån M1250. Två byggnadsarbetare som hissats ner i ett schakt i en personkorg monterad på en mobilkran omkom då linan lossnade från mobilkranen och korgen med de två personerna föll cirka 25 meter ned till botten av schaktet. De omkomna personerna var anställda hos en underentreprenör till huvudentreprenören för projektet.

Arbetsmiljöåklagare har i juni 2014 väckt talan mot LKAB och fyra andra företag och yrkat att en företagsbot om minst 3 miljoner kronor ska åläggas. Sammanfattningsvis anser åklagaren att LKAB, i egenskap av bland annat byggherre och byggarbetsmiljösamordnare, har underlåtit att tillse att arbetsmiljöregler beaktas, att samordna tillämpningen av relevanta arbetsmiljöregler och att samordna arbetet på byggarbetsplatsen för att förebygga olycksfall. Eftersom åklagarens gärnings-beskrivning är mycket allmänt hållen är det svårt att förstå vilka konkreta gärningar som läggs LKAB till last. Åtal har inte väckts mot någon enskild person hos LKAB.

LKAB bestrider yrkandet om företagsbot. LKAB anser att:

  • Arbetsmetoden som valdes var vedertagen och förenlig med kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
  • LKAB deltog i besluten om arbetsmetod. LKAB ifrågasätter därför åklagarens påstående om att LKAB inte har undersökt vilka metoder som entreprenörerna tänkte använda för personlyft.
  • LKAB bedrev ett systematiskt och omfattande arbetsmiljöarbete både inledningsvis och fortlöpande under projektet.
  • Eftersom orsaken till olyckan var tekniska fel på mobilkranen så har olycksrisken inte kunnat förutses inom ramen för LKAB:s samordning.
  • LKAB anser därmed att man gjort vad man kunnat för att förhindra olyckan.

Efter olyckan införde LKAB omedelbart ändrade rutiner för arbetsmetoden. De nya rutinerna gjorde att en liknande olycka inte skulle kunde hända igen om likadana tekniska fel uppstod på en mobilkran. De nya rutinerna är bland annat att personkorgen tom firas ned till underliggande nivå före arbetets påbörjande för att säkerställa att linan kan löpa hela vägen, och en extra person ska bistå kranföraren under arbetet.