Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

LKAB:s nya beställarroll detaljeras

LKAB ska framöver erbjuda två alternativ vid kompensation av fastigheter, antingen beställa en ersättningsfastighet till fastighetsägare eller tillhandahålla en ekonomisk ersättning. Under april startade arbetet med att sätta detaljerna för hur det i praktiken ska gå till.

LKAB ska framöver erbjuda två alternativ vid kompensation av fastigheter, antingen beställa en ersättningsfastighet till fastighetsägare eller tillhandahålla en ekonomisk ersättning. Under april startade arbetet med att sätta detaljerna för hur det i praktiken ska gå till.

Arbetet ska resultera i detaljer för hur köp av fastigheter ska gå till, samt hur ersättningen ska vara utformad till berörda fastighetsägare, bostadsrättsinnehavare, näringsidkare och hyresgäster. I dag finns beslut på att LKAB ska ta en mer aktiv roll i samhällsomvandlingen för att hitta kostnadseffektiva lösningar och säkra tillgången på nya fastigheter.

– Det är komplexa frågor som ska utredas. För oss är det viktigt att hitta en fungerande, tydlig och rättvis kompensation till alla som berörs av samhällsomvandlingen och LKAB:s fastighetsköp, säger Anders Lundgren, utvecklingschef vid LKAB:s samhällsomvandling.

Fem delprojektledare samarbetar med oberoende experter för att kartlägga hur ersättning av en fastighet ska hanteras. Vidare utreds hur LKAB:s roll som beställare av nybyggnationer ska fungera för att säkerställa att det byggs i kommunerna. Det handlar bland annat om att hitta aktörer som själva, eller på beställning av LKAB, bygger nya bostäder och lokaler till de som påverkas. LKAB kommer även att ha dialoger med kontaktpersoner för olika ägargrupper och intresseorganisationer för att hitta de bästa lösningarna.

Att LKAB tar en ny roll i samhällsomvandlingarna är ett sätt för bolaget att få bättre kontroll över kostnaderna, samtidigt som tidplaner, kvalitet och funktion säkras när bostäder och verksamhetslokaler måste ersättas i Kiruna och Malmberget.

Läs mer om fastighetsköp här.