Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

LKAB:s inköpschef bäst i Sverige

Vid en ceremoni på onsdagskvällen utsågs LKAB:s inköpschef Tage Lundin till Årets inköpschef, ”Supply Chain Professional of the Year”.

Vid en ceremoni på onsdagskvällen utsågs LKAB:s inköpschef Tage Lundin till Årets inköpschef, ”Supply Chain Professional of the Year”.

Tage Lundin och LKAB vann efter en grundlig utvärdering och i hård konkurrens. Avgörande för att få priset är ett inköps- och logistikperspektiv som har förbättrats under året.
− Det känns fantastiskt roligt. Det här är ett kvitto på att vi jobbar på rätt sätt och att vi är på rätt väg. Det här priset tilldelas hela inköpsorganisationen som arbetar på ett fantastiskt sätt, säger Tage Lundin.
Han syftar på de stora förändringar i hanteringen av inköp med fokus på kvalitet och tillgänglighet i produktionen, som LKAB har gjort.
Tage Lundin tillträdde som inköpschef på LKAB 2009. Året därpå startade han utvecklingen av ett nytt kategoristyrt arbete.
− Det innebär att vi strävar mot att varje inköpare ska vara expert inom sina områden där de aktivt arbetar med leverantörerna för att identifiera besparingar och kvalitetsförbättringar, säger Tage Lundin och fortsätter:
− Det är en samverkan som fungerar bra. Det ser vi bland annat i den enkätundersökning som ett utomstående företag gjort bland våra leverantörer där de fått svara anonymt. Den visar att man är väldigt nöjd med samarbetet med LKAB.
En annan faktor som ytterligare stärker samverkan mellan LKAB och leverantörerna är ett system där LKAB och leverantörerna delar uppnådda besparingar som kunnat göras genom förslag från leverantörerna.

Övriga nominerade var Sofie Dovrén, Astra Tech, Bo-Inge Stensson, SKF, och Andreas Wramsmyr, Gunnebo. 

Urvalsprocessen har genomförts grundligt och utgick ifrån att först identifiera Sveriges 150 mest Supply chain-intensiva bolag. Efter det gjordes en kvantitativ analys som tog ned antalet till 80 företag. Efter en enkät återstod 40 företag och bland dem intervjuades representanter i 10 företag. Fyra nominerades och en jury bestående av Jens Sundin, koncerninköpschef ICA AB Sverige, Susanne Hertz, professor vid Handelshögskolan i Jönköping, Anna Dubois, professor vid Chalmers Tekniska Högskola, Thomas Andersson Executive VP, Head of Supply Chain, Husqvarna, Henrik Hjalmarsson, Logistikdirektör, Findus, Johan Sedihn, Executive VP, Head of Business Area Oncology, Elekta, Henric Hasth, Vice President Supply Chain, B&B Tools, Carina Dahllöf, VD Silf Competence, Kristian Viberg, Senior Executive, Accenture  utsåg vinnaren.

Priset är instiftat av Silf, Sveriges Inköps- och Logistikförbund och motiveringen lyder:
Med givet mandat från koncernledningen, komplicerade utmaningar inom sourcing och supply har Tage Lundin genomfört förändringsarbeten som resulterat i kvalitativa och kvantitativa förbättringar för företaget.
Tage Lundin har med en klar översikt över hela supply chain arbetat för ett tvärfunktionellt samspel mellan alla delar och aktörer bakåt i värdekedjan, med bl.a. category management, risk management, stakeholder management och därigenom tagit mandatet fullt ut och flyttat fram företagets affärsposition på marknaden.

En tuff och i många stycken tung förändringsresa som har gett avtryck i form av Supply Chain Professional of the Year 2011.

Tage Lundin nås på telefon 0980-711 80 eller via e-post tage.lundin@lkab.com


LKAB är en internationell, högteknologisk mineralkoncern med säte i Luleå. Koncernen har cirka 4 000 medarbetare, i cirka 30 bolag i ett 15-tal länder.  Omsättningen 2010 var 28 533 Mkr och rörelseresultatet 12 281 Mkr.