Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

LKAB:s framförhållning ökade efter fjolårets prospektering

LKAB:s långsiktiga mål är att ha en malmbas som rullande säkerställer framtida malmbrytning i 20 år. Därför undersöker LKAB ett 20-tal olika mineraliseringar i områden runt Kiruna, Svappavaara och Malmberget. Fjolårets prospekteringsarbete i LKAB ökade den totala malmbasen med 63 miljoner ton. Störst ökning skedde i Leveäniemi och i Gruvberget med tillsammans 100 miljoner ton. Den löpande gruvbrytningen använde också en del av malmbasen.

LKAB:s långsiktiga mål är att ha en malmbas som rullande säkerställer framtida malmbrytning i 20 år. Därför undersöker LKAB ett 20-tal olika mineraliseringar i områden runt Kiruna, Svappavaara och Malmberget. Fjolårets prospekteringsarbete i LKAB ökade den totala malmbasen med 63 miljoner ton. Störst ökning skedde i Leveäniemi och i Gruvberget med tillsammans 100 miljoner ton. Den löpande gruvbrytningen använde också en del av malmbasen.

Ett viktigt arbete pågår ständigt med att borra, analysera borrkärnor och kartlägga olika fyndigheter för att säkra framtidens malmbas.
– Vår långsiktighet är ett sätt att skapa hållbar gruvdrift. Vi måste hela tiden leta ny malm som ersätter den vi bryter ut från våra gruvor. Därför måste också prospekteringen öka. Alla de områden vi undersöker är kända sedan minst 50 år. Fyndigheterna finns både ytnära och på djupet i vårt mineralrika område, säger Per-Olov Fjällborg, chef för prospekteringen.

Positiva resultat

Från 2013 års borrningar finns mycket positiva resultat från alla LKAB:s gruvorter. Främst i raden ligger gruvorna i Svappavaara.

I Leveäniemi har 76 miljoner ton ny malm säkrats. Malmbasen i Leveänimigruvan är nu 186 miljoner ton. Det betyder att gruvproduktion är säkrad i 15-20 år. Läs mer om Leveäniemi här.

I Gruvberget har 21 miljoner ton ny malm säkrats och malmbasen uppgår nu till 28 miljoner ton. Även här utökas gruvans livslängd betydligt. Dessutom undersöks en hematitfyndighet söder om den magnetit som nu bryts. Hittills har 24 000 meter borrats i Gruvberget vilket kartlagt delar av hematitfyndigheten. Nu fortsätter kartläggningen av malmkropparna i Leveäniemi, Gruvberget och Mertainen där omfattande borrprogram också pågår.
Kiruna och Malmberget

I Kirunaområdet pågår undersökningsborrning på flera olika fyndigheter. Per Geijermalmerna och malmerna i Tuolluvaara har de största borrprogrammen. I östra Tuolluvaara pågår utvärdering efter genomförda borrningar, men idag pekar de inte på att en ny gruva startas.

I Malmberget har 13 000 meter borrkärnor tagits upp. Här finns ett par viktiga områden. Mest intressant är Kaptenshöjden nära den nuvarande gruvan där malmkropparna Frans, Nils och Hedvig undersöks. Området går att nå både från dagen och från den befintliga 600-metersnivån i gruvan.  Prospekteringsavdelningen samarbetar i undersökningarna med gruvplaneringen i Malmberget som bedriver prospekteringsborrning under jord. I Malmberget finns provborrningar ned till 1 725 meter.

Ett annat intressant område är de gamla Sparre- och Bergmästargruvorna i västra Malmberget där borrning har inletts.
Undersökningsborrning planeras även i områden mellan Malmberget och Svappavaara. I Ylipääsnjaska påbörjas fyra olika områden under 2014.
– Ett av de mest intressanta områdena för prospektering. Indikationerna är mycket lovande. Här jobbar vi hårt för att få till stånd en överenskommelse med samebyn, säger Per-Olov Fjällborg.

Dolomit

LKAB provborrar inte bara efter järnmalm. I Masugnsbyn där LKAB bryter dolomit kartläggs också fyndighetens storlek. Dolomit är ett kalkmineral som används i pelletstillverkningen.

Total investerade LKAB 70 miljoner kronor i prospektering under 2013, en fördubbling jämfört med året innan. För 2014 är 95 miljoner kronor avsatta till prospektering, varav hälften i Svappavaara.