Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

LKAB:s erbjudande till dem som påverkas av nya gruvor

LKAB:s erbjudande till boende på Vargbacken, Svappavaara

LKAB:s satsning på nya gruvor i Svappavaara påverkar boende på Vargbacken som nu erbjuds att sälja sina fastigheter till LKAB.

LKAB satsningar i Svappavaara innebär bland annat 500 nya jobb till orten. Men planerna påverkar också människorna på området Vargbacken där det finns 12 fastigheter för permanent boende, fyra fastigheter med fritidshus, fem fastigheter med rörelse i någon form samt 50 skogsfastigheter.

LKAB:s erbjudande till fastighetsägarna innebär att LKAB köper fastigheterna till ett pris som motsvarar marknadsnivån i Kiruna centralort. Den som vill får också förtur till de bostäder som LKAB Fastigheter AB planerar att bygga på orten.

För att ta fram erbjudanden om köp av fastigheterna på Vargbacken har LKAB låtit ett oberoende företag inventera fastigheter och skog i området. Med inventeringen som grund har vi sedan bedömt fastigheternas marknadsvärde.

”Kirunatillägget”

Det säljs ytterst få fastigheter i Svappavaara vilket innebär att det kan bli svårt för människorna på Vargbacken att köpa en ny bostad på orten. Närmast fungerande bostadsmarknad finns i Kiruna centralort. Därför har LKAB låtit ett annat oberoende företag göra en marknadsvärdesanalys över skillnaden mellan fastighetspriserna på orterna. Analysen visar att fastighetspriserna generellt är mycket högre i Kiruna centralort jämfört med i Svappavaara. LKAB erbjuder därför fastighetsägarna ett ”Kirunatillägg”.

Förtur till nya bostäder

I LKAB:s ersättning för fastigheterna ingår också ett expropriationstillägg om 25 procent av fastigheternas marknadsvärde. LKAB ersätter också fastighetsägarna för kostnader som utgör annan ersättning i expropriationslagens mening. Det kan handla om sådant som flyttkostnader, stämpelskattekostnader och kostnader för flytt av telefonabonnemang.

LKAB Fastigheter AB planerar att bygga nya bostäder i Svappavaara. De först färdigställda bostäderna är 20 lägenheter i områdena Skogsbacka och Långbacka där planen är att de första hyresgästerna ska kunna flytta in under andra halvåret 2013. Fastighetsägarna på Vargbacken erbjuds att få hyra de planerade lägenheterna med förtur. LKAB Fastigheter AB planerar också att bygga hyresvillor i Svappavaara. Också till dem kan fastighetsägarna på Vargbacken få förtur.