Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

LKAB:s delårsrapport för andra kvartalet

LKAB:s delårsrapport för andra kvartalet presenterades torsdagen den 15 augusti.

LKAB:s delårsrapport för andra kvartalet presenterades torsdagen den 15 augusti.

APRIL – JUNI
• Nettoomsättningen minskade med 13 procent och blev 5 460 (6 259) Mkr.
• Totala leveranser av järnmalm uppgick till 5,8 (5,6) mt.
• Rörelseresultatet blev 1 367 (2 297) Mkr.
• Resultatet före skatt blev 1 391 (2 339) Mkr.
• Periodens resultat uppgick till 1 056 (1 713) Mkr.
• Operativt kassaflöde uppgick till 554 (1 311) Mkr.
• Utdelning om 5 500 (5 000) Mkr har utbetalts till ägaren.

Sänkningen av marknadspriset på järnmalm under kvartalet har substansiellt påverkat LKAB:s rörelseresultat och kassaflöde. Det visar på LKAB:s känslighet för marknadsprisförändringar. Efterfrågan på LKAB:s pelletsprodukter var fortsatt hög under kvartalet. De totala leveranserna av järnmalmsprodukter blev 5,8 (5,6) Mt underandra kvartalet, en ökning med 4 procent.

Under andra kvartalet har produktionsstörningarna i pelletsverken i Kiruna och Svappavaara påverkat produktionssnivåerna negativt. Ett åtgärdsprogram har initierats, vilket skall minska störningarna i pelletsverken.

Efterfrågan för 2013 bedöms som fortsatt god för LKAB:s produkter.

Läs LKAB:s kvartalsrapport Q2 i sin helhet.