Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

LKAB:s bokslutskommuniké 2014

Ytterligare kostnadsbesparingar, personalreduktion med 400 tjänster till 2016 och fortsatta tillväxtinvesteringar i nya gruvor. Det är huvudpunkterna i LKAB:s bokslutsrapport som presenteras idag fredag den 13 februari.

Intervjuer med vd Lars-Eric Aaro vid presentation av bokslutskommunikén, 13 februari 2015. Foto: Fredric Alm.

LKAB:s bokslutskommuniké 2014

Pressmeddelande:

Ytterligare kostnadsbesparingar, personalreduktion med 400 tjänster till 2016 och fortsatta tillväxtinvesteringar i nya gruvor. Det är huvudpunkterna i LKAB:s bokslutsrapport som presenteras idag fredag den 13 februari.

Det kraftiga prisfallet på järnmalm leder till pressad lönsamhet. Ett rörelseresultat på 205 (1 989) Mkr och en rörelsemarginal på 4 (31) procent för fjärde kvartalet speglar LKAB:s resultat ett förändrat marknadsläge.

Samtidigt har LKAB en fortsatt god efterfrågan på förädlade och högkvalitativa järnmalmsprodukter, såsom pellets.

– Det visar att vi är rätt positionerade i vårt kunderbjudande med klimatsmarta järnmalmspellets. LKAB har också för avsikt att öka utbudet av förädlade produkter, främst genom ökad pelletsproduktion i Kiruna, skriver Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef i rapporten.

För att försvara LKAB:s konkurrenskraft genomförs ytterligare kostnadssänkningar som motsvarar 700 Mkr. Omförhandlingar av inköpsavtal, anställningsstopp och minskning av personal med 400 tjänster fram till slutet av 2016.

LKAB ger besked i rapporten att arbetet med tillväxtinvesteringar i Svappavaarafältet fortsätter.

– De nya gruvorna ger oss ökad flexibilitet och kompenserar för eventuella störningar i underjordsgruvorna, skriver Lars-Eric Aaro. 

Samtidigt har den utdragna tillståndsprocessen för de nya gruvorna medfört en kraftig försening av LKAB:s tillväxtprogram och betydande ekonomiska konsekvenser.

Till rapporten

Kontaktperson: Frank Hojem
Telefon: +46 (0) 920 380 70
E-post: frank.hojem@lkab.com

Bokslutskommunikén presenteras av vd Lars-Eric 13/2 kl 12:15 i LKAB:s forskningscenter i Malmberget. Pressträffen direktsänds på www.lkab.com/presskonferens