Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard 1Checkmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube
LKAB:s årsstämma lockade många åhörare till Vetenskapens Hus i Luleå för att summera det gångna gruvåret. 2014 präglades framförallt av ett förändrat marknadsläge.

LKAB:s årsstämma lockade många åhörare till Vetenskapens Hus i Luleå för att summera det gångna gruvåret. 2014 präglades framförallt av ett förändrat marknadsläge.

Tisdagen den 28 april bjöd LKAB in allmänheten att närvara vid bolagets årsstämma i Vetenskapens Hus. Under årsstämman poängterades vikten av att befästa LKAB:s ställning genom fortsatta satsningar på effektivitets-och produktionshöjningar.

Styrelseordförande Sten Jacobsson likväl som LKAB:s vd och koncernchef Lars-Eric Aaro poängterade vikten av att rusta LKAB för ett nytt marknadsläge.
- Tyvärr ser vi många mörka moln på himlen. Järnmalmspriset har sjunkit med 70 procent sedan 2011 och det rådande marknadsläget ställer stora krav på LKAB. Därför är det viktigt att vi genomför nödvändiga effektiviseringar och produktionshöjningar. Det är i nuet framtiden avgörs, sade Sten Jacobsson, LKAB:s styrelseordförande. 

LKAB:s vd och koncernchef Lars-Eric Aaro konstaterade i sitt anförande att 2014 var ett år som präglades av ett förändrat marknadsläge. Trots att efterfrågan på LKAB:s produkter är fortsatt stark fordrar det nya marknadsläget ännu mer nytänkande, engagemang och ansvar. 
-Vi rustar oss för en förändrad världsmarknad, sade Lars-Eric Aaro.

Men det gånga året innehåll även flera ljusglimtar. Tillståndet för dagbrottsgruvan Mertainen i Svappavaarafältet, goda prospekteringsresultat, avtal med Malmfältskommunerna  avseende samhällsomvandlingarna likväl som produktionsrekord i Malmberget var positiva inslag under året. Tillstånden i Svappavaarafältet säkrar LKAB:s långsiktiga tillväxtplaner. 

Under årsstämman tillkännagav Maud Olofsson att hon lämnar sitt uppdrag i styrelsen. Styrelseordförande tackade för ett fint samarbete, inte minst vad gäller samhällsomvandlingsfrågorna i Malmfälten.
-Jag vill tacka mina kollegor för ett fint samarbete. LKAB är ett fantastiskt bolag som kommer fira många fler år än bara 125 år, sade Maud Olofsson. 

Det blev omval av styrelseordförande Sten Jacobsson och styrelseledamot Hans Biörck, Maija-Liisa Friman, Lars-Åke Helgesson, Hanna Lagercrantz och Lars Pettersson samt nyval av styrelseledamöter Eva Hamilton och Leif Darner. Ägarrepresentanter var Eva Lindström och Erik Tranaeus. 

FOTO: Fredric Alm
TEXT: Josefine Ejemalm