Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

LKAB välkomnar den nationella mineralstrategin

Regeringen presenterar idag den nya nationella mineralstrategin. Målet är att Sverige ska förstärka sin position som EU:s ledande gruv- och mineralnation. LKAB välkomnar strategin och de förslag som presenteras.

 

 

Regeringen presenterar idag den nya nationella mineralstrategin. Målet är att Sverige ska förstärka sin position som EU:s ledande gruv- och mineralnation. LKAB välkomnar strategin och de förslag som presenteras.

 

-Det är en bra och ambitiös målsättning att vara ledande i Europa. Målet manar till handling från regering, myndigheter och andra aktörer som påverkar gruv och mineralnäringen, säger LKAB:s vd och koncernchef Lars-Eric Aaro.

LKAB välkomnar särskilt de insatser som pekas ut för att få fler unga att välja gruv- och mineralnäringen som sin framtida arbetsgivare. Gruvnäringen har ett stort värde för Sverige och kan skapa många nya jobb.

-Vi är en framtidsbransch under stark tillväxt. LKAB vill anställa 1000 nya medarbetare de kommande åren. För att klara det är satsningar på unga och utbildning avgörande. Det är glädjande att regeringen vill lyfta fram geologin stora betydelse för hållbar utveckling, säger Lars-Eric Aaro.

De satsningar som har genomförts de senaste åren på förstärkt gruv- och mineralforskning, utbyggd infrastruktur samt snabbare miljötillstånd välkomnas också av LKAB. Samtidigt krävs det fortsatt fokus på att minska hindren för tillväxt.

-Sverige har världens miljövänligaste järnmalmsproduktion, vi är en del av lösningen på Europas och världens brist på mineraler. Uppdraget till Tillväxtanalys att utvärdera insatserna för kortare och förutsägbara handläggningstider samt att jämföra Sveriges handläggningstider med andra länder är viktigt. Vi kommer att följa det arbetet mycket noggrant, säger Per-Erik Lindvall, direktör för teknik och affärsutveckling på LKAB.