Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Marken vid Linnévägen i Malmberget undersöks

LKAB har nu påbörjat den fortsatta undersökningen av den naturliga krosszon som man vet finns norr om Linnévägen i Malmberget.

LKAB har nu påbörjat den fortsatta undersökningen av den naturliga krosszon  som man vet finns norr om Linnévägen i Malmberget. 

 

LKAB kommer att borra vid Linnévägen för att få ett snabbt svar på om krosszonen kan vara orsaken till husskadorna. Borrning visar på ett enkelt sätt om det finns fast berg eller krossat material. Markens hållfasthet påverkas inte av borrningarna. Resultaten från undersökningarna beräknas vara klara i slutet av vecka nio.

 

Oavsett resultat av borrningarna kommer LKAB att utföra en kartläggning av hela krosszonen för att få kunskap om var den går. Krosszonen är naturlig och inte orsakad av gruvans verksamhet. Det konstaterade bergmästaren i en undersökning från år 2000. Experterna var då oeniga om det är gruvan som påverkar den naturliga krosszonen så att sättningar uppstår i marken. Bergmästaren ansåg att det inte gick att utesluta och att LKAB därför skulle ta ansvaret för de skador som då uppstått på nio fastigheter.

 

LKAB har undersökt andra tänkbara kopplingar till sprickorna och gruvbrytningen. Det går inte att hitta någon direkt påverkan. Det vi vet är:

  1. LKAB:s mätplintar visar inte några rörelser i området på grund av malmbrytningen. Närmaste malmkropp är Fabian, 600 meter bort från Linnévägen. Den lutar bort från östra Malmberget.

  2. En vibrationsmätare som LKAB placerat på Linnévägen 5 har visat utslag på 1-2 mm per sekund. Det är långt under nivåer som kan ge skador på fastigheter. Hus närmare gruvområdet har inte några skador på grund av vibrationer.

  3. Det finns hus mellan Linnévägen och Kaptensgropen, alltså närmare brytningsområdena, som har fungerande bergvärmeanläggningar. Därför vet vi att grundvattnet inte har dränerats ner i gruvan från hela området.

 

Kontaktperson angående borrningarna:
Thomas Savilahti, bergmekaniker LKAB, telefon 0970-763 23