Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

LKAB tar en ny roll i samhällsomvandlingen

LKAB:s styrelse har beslutat att LKAB ska gå in i en ny roll i samhällsomvandlingen och agera beställare av nya bostäder och verksamhetslokaler. Ett ramverk för kompensation till olika intressenter har slagits fast. – Samhällsomvandlingen på våra verksamhetsorter går nu in i en ny fas. Detta är ett överlevnadsvillkor för LKAB, säger vd Lars-Eric Aaro.

LKAB:s styrelse har beslutat att LKAB ska gå in i en ny roll i samhällsomvandlingen och agera beställare av nya bostäder och verksamhetslokaler. Ett ramverk för kompensation till olika intressenter har slagits fast.
– Samhällsomvandlingen på våra verksamhetsorter går nu in i en ny fas. Detta är ett överlevnadsvillkor för LKAB, säger vd Lars-Eric Aaro.

Samhällsomvandlingarna är en stor kostnad för LKAB. Ett sätt för bolaget att få bättre kontroll över kostnaderna och samtidigt säkra tidplaner, kvalitet och funktion är att ta en ledande roll när bostäder och lokaler måste ersättas i Kiruna och Malmberget.

– Genom att ta ett fastare grepp om de delar av samhällsomvandlingen som LKAB har rådighet över kan vi öka takten i omvandlingen, möta de enskilda fastighetsägarnas krav på funktionalitet och samtidigt få större kontroll över kostnader, säger Lars-Eric Aaro.

Hittills har fastighetsägare som omfattas av samhällsomvandlingen erbjudits en ersättning motsvarande marknadsvärdet plus 25 procent. Planen är att framöver kunna erbjuda två alternativ, antingen en ekonomisk ersättning eller en ersättningsfastighet. Hyresgäster ska erbjudas trappning av hyran under minst fem år. Näringsidkare blir kompenserade i fyra delar: Ersättning av fastighet, omlokaliseringskostnader, inkomstbortfall och trappning av lokalhyror.

– Det här ger goda förutsättningar att omvandlingen sker i rätt tid, med rätt kvalitet och till rimlig kostnad. Det blir en lägre risk för förseningar då vi beställer byggnation av fastigheter i god tid innan avveckling sker i påverkade områden, det medför också bättre kontroll över utförande och kvalitet, säger Stefan Hämäläinen.

Nu har vi beslut på ramverket. Dialog med sakägarna inleds under våren och beräknas pågå resten av året. Därefter fastställs regelverket och mer detaljerade samtal kan inledas med berörda sakägare.

– Det är många komplexa frågor och många olika kategorier av sakägare som berörs och det är viktigt att det blir så korrekt och så rättvist som möjligt. Därför måste processen få ta tid, säger Stefan Hämäläinen.