Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

LKAB startar tömning av dagbrott

Idag startar LKAB tömningen av dagbrottet Leveäniemi i Svappavaara, drygt fyra mil sydost om Kiruna.

Idag startar LKAB tömningen av dagbrottet Leveäniemi i Svappavaara, drygt fyra mil sydost om Kiruna. LKAB beviljades tillstånd att tömma dagbrottet av länsstyrelsen i Norrbotten i juli i år. Mer än 30 miljoner kubikmeter vatten ska pumpas bort för att möjliggöra gruvbrytning senast år 2015.

- Det är lika mycket vatten som ryms i 50 stycken Globen i Stockholm, men pumpningen av vattnet är utformad så att ingen miljöpåverkan sker vid tömningen. Arbetet beräknas ta två år, säger Peder Nensén, sektionschef tillväxtprojekt nya gruvor.

Leveäniemis dagbrott är 110 meter från toppen till botten. Gruvbrytning bedrevs från 1964 fram till år 1983, då verksamheten upphörde på grund av lågkonjunktur. Nu är det vattenfyllda Leveäniemi på väg att få  nytt liv som en av tre nya gruvor som LKAB planerar att starta i det gamla gruvsamhället Svappavaara senast år 2015. Målet är att öka LKAB:s produktion med 35 procent, till 37-40 miljoner ton järnmalmsprodukter årligen, vilket även beräknas skapa 500 nya jobb.

TEXT: JOHANNA FOGMAN

Grafik Leveäniemi

Grafik över tömningen (pdf för fri användning)

{ImageGallery}