Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

LKAB renar utsläpp med 90 procent

En ny rökgasreningsanläggning är byggd i bandugnsverket, ett av LKAB:s två pelletsverk i Malmberget i Norrbotten. Anläggningen ingår i en investering på 1,5 miljarder och har till uppgift att rena rökgaser i pelletsverket från försurande ämnen och stoft.

En ny rökgasreningsanläggning är byggd i bandugnsverket, ett av LKAB:s  två pelletsverk i Malmberget i Norrbotten. Anläggningen ingår i en investering på 1,5 miljarder och har till uppgift att rena rökgaser i pelletsverket från försurande ämnen och stoft.

– Med den nya anläggningen minskar vi utsläppen av svavel, klor, fluor och stoft med 90 procent i jämförelse med tidigare, säger Anders Furbeck, LKAB:s hållbarhetsansvarige.
 
Den nya rökgasreningsanläggningen är en av flera pågående investeringar i LKAB-koncernen för en bättre miljö. Det andra stora miljöprojektet i Malmberget innebär en komplettering av den befintliga reningsanläggningen på det andra pelletsverket, MK3, som kommer att färdigställas under mitten av 2014. De två projekten innebär sammanlagt en investering på cirka 1 miljard kronor.
 
LKAB:s ambition är att skapa välstånd i samhället genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen.
 
– Dessa investeringar är viktiga steg i vår strategi för en hållbar utveckling, avslutar Anders Furbeck.

Skiss över nya rökgasreningsanläggningen i bandugnsverket i Malmberget.