Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

LKAB påbörjar personalneddragningar

Som ett led i det pågående besparingsarbetet tog LKAB i februari beslutet att minska personalstyrkan med 400 tjänster. I första hand görs minskningen genom pensionsavgångar och färre visstidsanställda. Efter det genomlysningsarbete av verksamheten som genomförts står det nu klart att uppsägningar kommer att bli nödvändiga.

Som ett led i det pågående besparingsarbetet tog LKAB i februari beslutet att minska personalstyrkan med 400 tjänster. I första hand görs minskningen genom pensionsavgångar och färre visstidsanställda. Efter det genomlysningsarbete av verksamheten som genomförts står det nu klart att uppsägningar kommer att bli nödvändiga.

Det är ungefär lika många tjänstemän som arbetare som berörs av neddragningen. Bedömningen idag är att huvuddelen av neddragningen bland de kollektivanställda kan lösas med att visstidsanställningar avslutas. På tjänstemannasidan förbereds däremot varsel av cirka 100 tjänster.

– Järnmalmspriset fortsätter att falla och vi måste sänka våra kostnader snabbare. Det står nu klart att vi inte klarar minskningen av 400 tjänster enbart genom naturliga avgångar. Uppsägningar kan tyvärr bli nödvändiga för att på lång sikt försvara LKAB:s konkurrenskraft och lönsamhet, säger Frank Hojem, kommunikationsdirektör på LKAB.

Stora investeringar, projekt samt yttre lagkrav har gjort att LKAB ökat sin bemanning på tjänstemannasidan de senaste åren. Eftersom bolaget beslutat pausa verksamhet som inte är kritisk för att klara produktionsmålen, har en viss övertalighet identifierats bland tjänstemännen. Förhoppningen är att kunna minska antalet uppsägningar genom olika avgångslösningar som till exempel förtidspension. I de fall det inte går kan uppsägningar bli nödvändigt.

– Vi har idag informerat fackförbunden och i början av maj inleds förhandlingar. Vi informerar personalen löpande, säger Grete Solvang Stoltz, personaldirektör på LKAB.

Det fallande järnmalmspriset gör att LKAB har justerat sin tidsplan gällande personalminskningen. Minskningarna ska vara genomförda innan slutet av första kvartalet 2016. Minskningen är en del av ett större kostnadsbesparingsprogram som syftar till att LKAB ska vara ett långsiktigt konkurrenskraftigt företag på en förändrad marknad.

Mer information: Frank Hojem, kommunikationsdirektör LKAB.
Tel: +46 (0)920-380 70
E-post: frank.hojem@lkab.com