Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

LKAB överklagar nekad prövning

LKAB överklagade deldomen för verksamheten i Malmberget från Mark- och miljödomstolen som kom i maj i år. Nu har Mark- och miljööverdomstolen nekat LKAB prövningstillstånd, vilket innebär att de inte anser att företagets argument ska prövas rättsligt.

LKAB överklagade deldomen för verksamheten i Malmberget från Mark- och miljödomstolen som kom i maj i år. Nu har Mark- och miljööverdomstolen nekat LKAB prövningstillstånd, vilket innebär att de inte anser att företagets argument ska prövas rättsligt.

LKAB har dock beslutat att överklaga det nekade prövningstillståndet till Högsta domstolen.
– Vi anser att de satta villkoren är alltför snäva, vissa delar sett till nivåerna, andra till tidsramarna. Om villkoren vinner laga kraft kommer det att få allvarliga konsekvenser för vår verksamhet i Malmberget, säger Frank Hojem, kommunikationsdirektör.

Överklagandena gällde villkor 17 (utsläpp till vatten av kväve), villkor 25 (deformationer och sättningar) samt villkor 28 (vibrationer från sprängningar).
Överklagan gällande prövningstillståndet ska vara inlämnat till Högsta domstolen senast 14 oktober.