Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

LKAB köper och bygger nytt i Gällivare

LKAB köper hyresfastigheter av TOP bostäder AB vilket ger 80 nya lägenheter i Gällivare kommun 2012/13. Det är området Granbacka som LKAB köper av TOP bostäder AB, det kommunala fastighetsbolaget i Gällivare. Köpet omfattar 93 lägenheter fördelat på elva hus samt fem byggrätter på Mellanområdet i Gällivare.
– Det här köpet kompletterar vårt fastighetsbestånd på ett utmärkt sätt, inte minst på grund av lägenheternas fördelaktiga geografiska placering, säger LKAB:s vd Lars-Eric Aaro.

– Tillsammans med den nyproduktion vi planerar i Gällivare skapar det här förvärvet möjligheter till effektivare bostadsförvaltning och större variation i utbudet när det gäller storlek, hyresnivåer med mera, fortsätter Aaro.

Affären innebär att LKAB får sammanhållna bostadsområden på Mellanområdet.
– Vi arbetar för att få samlade områden av praktiska skäl. Det här är mycket bra med anledning av närheten till våra hyreslägenheter på närliggande Myråsen och Bäckåsen. Vi får större möjligheter att utveckla våra bostadsområden, säger Siv Aidanpää-Edlert, vd för FAB, LKAB: s fastighetsbolag som förvaltar bostäderna.
Affären innebär även att TOP bostäder kommer att nyproducera ca 40 nya lägenheter på Forsheden.

FAB kommer att investera i Granbacka bostadsområde. Utemiljöerna kommer att granskas särskilt och en landskapsarkitekt tas med i det arbetet. FAB kommer att nyttja de befintliga byggrätterna som ingår i affären som innebär byggande av ca 40 lägenheter.

Granbacka bostadsområde har idag en omsättning på fem till tio procent. Vilket innebär att samma antal lägenheter frigörs varje år. Området får således en viktig roll i samhällsomvandlingen i Malmberget.
Totalt äger LKAB 700 bostäder i Malmberget, Koskullskulle och Gällivare. Det senaste året har LKAB byggt 28 lägenheter i området Bäckåsen. Bolaget avser dessutom bygga ytterligare 200 lägenheter i Gällivare så fort mark anvisats av Gällivare kommun.

Ytterligare information:
Siv Aidanpää-Edlert, vd LKAB:s fastighetsbolag FAB, 0980-728 84
Märit Palo, vd TOP bostäder, 0970-255 00 vx