Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

LKAB köper koldioxidkrediter av Sveaskog

LKAB köper koldioxidkretider

Vid ett seminarium i Stockholm den 1 november betalade LKAB 300 000 kronor till Sveaskog för åtgärder som får skogen att binda mer koldioxid. Transaktionen är del av ett demonstrationsprojekt som företagen driver tillsammans i Övertorneå sedan 2009.

Genom att konstruera ett handelssystem för skogliga koldioxidkrediter vill LKAB och Sveaskog synliggöra den svenska skogens outnyttjade potential att göra klimatnytta. Handel med koldioxidkrediter skapar möjligheter för den expanderande industrin, samtidigt som Sveriges möjlighet att bli koldioxidneutralt år 2050 stärks.

- Den här modellen skapar incitament för markägare att välja en skogsskötsel som binder in mer koldioxid, säger Olof Johansson, chef för miljö och hållbarhet på Sveaskog, i en kommentar.

- Vi vill minska vår klimatpåverkan samtidigt som vi ökar vår produktion av järnmalmspellets i framtiden, kompletterar Monica Quinteiro, chef för kvalitet och miljö på LKAB. Vi kan reducera utsläppen ytterligare, men inte till noll. Genom att finansiera tillväxthöjande åtgärder i skogen kan vi nå nollutsläpp från vår region. Det skapar arbetstillfällen i både industrin och skogen.

De hittills genomförda åtgärderna i Övertorneå beräknas ge en extra inbindning av 58,3 tusen ton koldioxid över en period på upp till 20 år. Det innebär en tillväxtökning på 30 procent mer än svensk skogs medeltillväxt. Övriga partners i projektet är Övertorneå kommun, SLU, LRF Norrbotten, Syvab och Norrbottens läns landsting.

Dokumentation från seminariet och en rapport som beskriver ABCD-projektet finns längst ner som bifogade filer.

Kontaktpersoner

Olof Johansson, miljö- och hållbarhetschef, Sveaskog
E-post: olof.johansson@sveaskog.se
Mobil: 070-586 22 58

Linda Andersson, informationschef, Sveaskog
linda.andersson@sveaskog.se
Mobil: 0708-72 22 05

Monica Quinteiro, miljö- och kvalitetschef, LKAB
E-post:monica.quinteiro@lkab.com
Mobil: 070-342 1220

Lotta Fogde, informationsdirektör, LKAB
E-post: lotta.fogde@lkab.com
Mobil: 070-373 8170

 

LKAB Anders Lundkvist  LKAB Monica Quinteiro  PM studie Skogsbrukets klimatnytta.pdf  PricewaterhouseCoopers_rapport.pdf  PwC Martin Gavelius.pdf  SLU Kenneth Sahlen.pdf  Sveaskog Hans Winsa.pdf  Sveaskog Olof Johansson.pdf