Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

LKAB investerar i nya tågsätt och ecodriving

LKAB investerar i storleksordningen en miljard kronor i fyra nya tågsätt på Malmbanan. Investeringen omfattar fyra nya IORE-lok och inte mindre än 300 nya malmvagnar.

LKAB investerar i storleksordningen en miljard kronor i fyra nya tågsätt på Malmbanan. Investeringen omfattar fyra nya IORE-lok och inte mindre än 300 nya malmvagnar.

Investeringen är strategisk i LKAB:s utvecklingsplan LKAB 37 och ökar tågkapaciteten för malmtransporter till 40 miljoner ton per år.

Tågstyrning

Dessutom investerar LKAB i ny teknik för tågstyrning som gör malmtransporterna upp till 20 procent energisnålare och dessutom underlättar för maximalt utnyttjande av Malmbanan mellan Riksgränsen och Luleå. Systemet heter CATO (Computer Added Train Operation) och investeringen på omkring 50 miljoner kronor sker i samarbete med Trafikverket.

15 000 hk

LKAB har idag 13 IORE-lok och ökar nu antalet till 17 lok. De nya IORE-loken skall levereras under 2013 och 2014 från Bombardier. IORE-loken är med en dragkraft på 1200 kN världens starkaste lok. Effekten är 10 800 kW, eller cirka 15 000 hk och axeltrycket 30 ton vardera på de 12 drivaxlarna.

Energisnålt

IORE-loken är energieffektiva och har inbyggd energiåtermatning. Med hjälp av asynkronmotorer omvandlas rörelseenergi till elkraft när tågen motorbromsar. Tillsammans med CATO innebär det att tågsätten teoretiskt kan spara uppemot 20 procent elenergi per transporterat ton järnmalm. Det gynnar miljön och LKAB:s satsning på Green Pellets. Energiåtervinningen är till och med så effektiv att fulla malmtåg kan köras med nära nollförbrukning av energi av erfarna lokförare i gynnsamma fall.

Det nya systemet ökar även punktligheten i malmtågens trafik vilket minskar störningarna på Malmbanan. Därmed kan kapaciteten för malmtrafiken utnyttjas bättre.

Långa tunga malmtåg

IORE-loken är designade för extremt tunga tågtransporter. LKAB:s malmtåg består av 68 malmvagnar med en lastkapacitet på 100 ton per styck. Varje tåg fraktar 6 800 ton järnmalmsprodukter och är 750 meter långa. Malmtransporterna går från LKAB:s gruvorter i Malmberget, Svappavaara och Kiruna till LKAB:s malmhamnar i Narvik respektive Luleå samt till SSAB:s anläggningar i Luleå.

Klas Beyron

Klas Beyron, lokförare på Malmbanan

Klas Beyron, lokförare på Malmbanan: "IORE-loken producerar elkraft när jag motorbromsar. I vissa fall går det att köra på nollförbrukning mellan Malmberget och Luleå".