Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

LKAB inför hållbarhetskriterier för leverantörer

Pressmeddelande: Hållbarhet blir en viktig faktor när LKAB väljer leverantörer framöver. Ett nytt ramverk för samtliga företag som levererar till LKAB kommer att leda till mer hållbara inköp.

Hållbarhet blir en viktig faktor när LKAB väljer leverantörer framöver. Ett nytt ramverk för samtliga företag som levererar till LKAB kommer att leda till mer hållbara inköp. Målet är att LKAB ska bli ett ledande företag vad gäller hållbara inköp och att stärka LKAB:s position som ett av världens mest resurseffektiva gruvföretag.

LKAB har en tydlig hållning vad gäller affärsintegritet som grundar sig i internationella riktlinjer och konventioner.
– Vi kan genom vår storlek och styrka påverka, det är ett viktigt ansvar som LKAB vill ta. Vi gör det genom att vara tydliga i frågan om hållbarhet, både gentemot samhället i stort och mot våra leverantörer. Både vi och våra leverantörer blir bättre med hållbarhet som ledstjärna. Att ligga längst fram vad gäller internationella konventioner och ramverk ger både oss och leverantörerna konkurrensfördelar, säger Tage Lundin, inköpsdirektör på LKAB.
I dagarna kommer alla aktiva leverantörer få ett brev där information om vilka krav som LKAB har finns beskrivna. Det handlar till exempel om att alla former av barnarbete är oacceptabelt.
– Det är här ett praktiskt exempel på hur vi jobbar för att nå vår vision om att vara det mest resurseffektiva och innovativa gruvföretaget i världen. Vi strävar efter hållbarhet i allt vi gör – och i det arbetet är våra leverantörer avgörande, säger Tage Lundin.

De internationella riktlinjerna är definierade av Global Compacts 10 principer , UNICEF:s ”Childrens Rights and Business Principles” , OECD:s riktlinjer för multinationella företag  och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter . 

Kontaktperson: Tage Lundin

Telefonnummer: 0980-71180

E-post: tage.lundin@lkab.com

  http://www.unglobalcompact.org/abouttheGc/TheTenprinciples/index.html
  http://www.unglobalcompact.org/issues/human_rights/childrens_principles.html
  http://mneguidelines.oecd.org/text/ 
  http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf

{ImageGallery}