Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

LKAB i fokus på FEM gruvmässa

LKAB fick en framträdande roll på den fennoskandiska gruvmässan FEM i Levi bland Internationell expertis och nordisk elit inom prospektering och gruvbrytning.

{ImageGallery} 

LKAB fick en framträdande roll på den fennoskandiska gruvmässan FEM i Levi bland Internationell expertis och nordisk elit inom prospektering och gruvbrytning.

FEM står för Fennoscandian Exploration and Mining och hålls återkommande i Levi, Finland. Nordkalotten räknas till Europas mest aktiva område för prospektering och gruvor. Levi ligger utanför Kittilä där en stor guldfyndighet togs i produktion 2009 i Suurikuusikko. Gruvan går nu under jord och har idag 570 anställda. Ett guldkantat gruvbesök fanns med på mässprogrammet, en spännande miljö för en internationell gruvmässa.
LKAB deltog som Europas största järnmalmsföretag. På plats bland alla gruvföretagen fanns en rad internationella aktörer tillsammans med investerare, entreprenörer, politiker, myndigheter, högkolor, universitet och studenter inriktade mot gruvmarknaden.
Mineralrikt
Nordkalotten eller norra delen av Fennoskandia har Europas rikaste mineralförekomster. Flera tiotals miljarder har investerats i prospektering, exploatering och gruvdrift i regionen.
Därför var FEM-mässan en brännpunkt där alla i branschen kunde mötas.
– Det fanns ett stort intresse för vår monter eftersom vi räknas som det största företaget och är teknikledande på många områden. Dessutom är vi en attraktiv arbetsgivare för många studenter. Det var många som ville anmäla sitt intresse för jobb inom LKAB. Vår monter var uppskattad och det går att vässa konceptet, säger Karin Lindgren, geolog, Kiruna.
Geologer
Per-Olov Fjällborg, avdelningschef inom prospektering, träffade många kolleger på FEM:
– Det var intressant att se hur många gruvuppslag det finns i norra Finland, flera med inslag av guld i sina borrkärnor från prospekteringen. På mässan genomförde prospekterings- och gruvavdelningarna i Malmberget och Kiruna mässan i samarbete på ett mycket positivt sätt.
För Jyri Meriläinen, geolog, Malmberget, är FEM en kunskapsmässa:
Framgång
– Konferensen blev en rejäl succé för LKAB. Vi var ju upptagna vid montern hela tiden medan vi och våra kolleger växelvis kunde besöka andras montrar för att diskutera framtidsfrågor. Som jag upplevde det kunde vi presentera en lite ”mänskligare” bild av LKAB och sprida information om våra framtida rekryterings- och investeringsbehov. Intresset för LKAB som möjlig samarbetspartner eller arbetsgivare var större än väntat. Det är väldigt positivt. Detta var första gången LKAB var med på FEM gruvmässa och jag vill tacka alla, som var inblandade i arrangemanget.
Hållbarhet
Ett av kunskapsföredragen hölls av Anders Furbeck, hållbarhetsdirektör, som talade om hållbar utveckling inom gruvbrytning i ett 125-årigt perspektiv.