Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

LKAB hjälper Gällivare kommun med byggledning

Pressmeddelande: LKAB erbjuder resurser för projekt- och byggledning när ett nytt äldreboende ska byggas för att ersätta det befintliga boende i Malmberget som påverkas i samhällsomvandlingen.

Pressmeddelande 2014-02-20

LKAB erbjuder resurser för projekt- och byggledning när ett nytt äldreboende ska byggas för att ersätta det befintliga boende i Malmberget som påverkas i samhällsomvandlingen.
– Det finns hinder för LKAB att vara byggherre, men vi står vid vårt löfte att bistå kommunen eftersom de inte hunnit bygga upp en egen organisation för detta, säger Stefan Hämäläinen, LKAB:s direktör för samhällsomvandlingarna.

LKAB har tidigare tillsammans med Gällivare kommun planerat för att LKAB ska agera byggherre när kommunala anläggningar i Malmberget ska ersättas med nya byggnader. Skatterättsnämnden har lämnat besked om att LKAB kan klassas som ett byggbolag om alltför stor del av verksamheten utgörs av byggnation av allmänna anläggningar. Det skulle medföra stora skattemässiga fördyringar för byggprojekten.
– Det skulle i sin tur kunna få allvarliga konsekvenser för vår lönsamhet och äventyra den fortsatta gruvbrytningen på orterna, eftersom kostnaden för samhällsomvandlingarna skulle skjuta i höjden, säger Stefan Hämäläinen, LKAB:s direktör för samhällsomvandlingarna.

Oavsett vem som agerar byggherre, det vill säga leder projektering och byggande som utförs av byggföretag, så kommer LKAB att ersätta kostnaderna.
– Detta handlar inte om vem som ska betala nybyggnationerna i samhällena. Det ska LKAB göra, inklusive den arbetstid som går åt för att projektera och byggleda. Frågan handlar om vem som leder själva byggnationerna. Vi förstår att kommunerna inte har den kapaciteten idag, därför kan vi inledningsvis bistå med de resurser vi har tills de fått organisationer på plats. Det kan vi göra utan att vara byggherre, säger Stefan Hämäläinen.

Stadshuset i Kiruna är ett pilotprojekt där LKAB agerar byggherre. Det utgör dock inte en mall för hur skattereglerna tillämpas i fortsatt utveckling, och LKAB för diskussioner med Skatteverket om hur Skatterättsnämndens förhandsbesked ska tolkas och tillämpas.
– Vi söker tillsammans med kommunerna och de statliga myndigheterna rätt former för hur samhällsomvandlingarna ska genomföras. Det finns inget facit och vi kan inte alltid få tydliga besked i förväg om hur lagstiftningen ska tolkas. Därför får vi justera efter hand och söka nya lösningar i samarbete med kommunerna, säger Stefan Hämäläinen.

Kontaktperson:
Stefan Hämäläinen, direktör för samhällsomvandlingarna,
telefon +46 980-531 64

Här hittar du LKAB:s pressmeddelanden.