Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

LKAB har investerat 18 miljarder i djupare huvudnivåer

Nya huvudnivåer ökar gruvornas livslängd med 15 – 20 år. Att bygga en ny huvudnivå tar närmare tio år. Hittills finns ingen känd fysisk gräns för malmkroppparnas djup. Erfarenheten är att malmerna blir rikare, renare och större med större djup.

Nya huvudnivåer ökar gruvornas livslängd med 15 – 20 år. Att bygga en ny huvudnivå tar närmare tio år. Hittills finns ingen känd fysisk gräns för malmkroppparnas djup. Erfarenheten är att malmerna blir rikare, renare och större med större djup.

I Malmberget sprängdes 47 kilometer ortar för att bygga den nya huvudnivån på 1 250 meters avvägning och frilägga malmkropparna för brytning.

I Kiruna är ortsystemet på nivå 1 365 ännu större, 90 kilometer. Där har man sprängt bort gråberg motsvarande sju hela Globenarenor, eller 4,3 miljoner kubikmeter berg. Kirunas huvudnivå är spårbunden och 12 kilometer järnväg har byggts på 1 365-metersnivån. Ett nytt system av fjärrstyrda tåg med moderna lok och vagnar har installerats och är i drift.

I de nya huvudnivåerna har schakt, uppfordningsystem, kontrollrum, kontor, verkstäder och personalutrymmen byggts som gör de nya huvudnivåerna till egna samhällen mer än en kilometer under jord.