Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

LKAB genomför förbättringar i pellets fines-hanteringen

En kraftfull satsning görs nu på miljöförbättrande åtgärder vad gäller PF-hanteringen (pellets fines). Samtidigt flyttas krossanläggningen till en mer skyddad plats bakom berget Kiirunavaara.

LKAB har under flera års tid arbetat kontinuerligt för att minska mängden damning från den hantering och produktion som idag utförs på området UNIO i Kiruna.
Det senaste året har en förstudie bedrivits med inriktning på mer omfattande förbättringsåtgärder vad gäller möjligheter att begränsa den diffusa damningen från verksamheten på UNIO-området.

Att flytta och samtidigt investera i förbättrad teknik för att begränsa dammningen i PF-hanteringen (pellets fines) har legat högst på prioritetslistan. Nu görs en kraftfull satsning på miljöförbättrande åtgärder vad gäller PF-hanteringen. Samtidigt står det klart att krossanläggningen ska flyttas till en mer skyddad plats bakom berget Kiirunavaara.

Åtgärder

 

- Vi kommer att genomföra miljöförbättrande investeringar på drygt 7 miljoner kronor, säger Peter Söderman, vd för LKAB Berg & Betong.
Förbättringsåtgärderna på själva anläggningen omfattar täckta transportörer, punktutsug vid omlastningar samt en dammutsugsfunktion vid rotationskrossen. En utläggare från krossanläggning till upplag för färdiga produkter kommer också att anläggas för att minska transporter med lastmaskin. Den sista åtgärden genererar även fördelar avseende tjälhantering eftersom materialet inte packas ihop på samma sätt, samtidigt som hanteringen generar mindre damning med minskade fallhöjder.

Aktiviteter

 

-Genomförandet av föreslagna åtgärder planeras starta under sommarn/hösten 2012 för att sedan färdigställas under år 2012, säger Peter Söderman.
LKAB arbetar aktivt med förbättringsgrupper på samtliga verksamhetsorter, där olika aktiviteter genomförs löpande i syfte att minska den diffusa damningen från verksamheten. 

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta:

Peter Söderman, vd för LKAB Berg & Betong, tel.070- 342 13 85
Leif Krekula, verksamhetschef krossanläggning LKAB Berg & Betong, tel. 070- 394 32 00

Text: Johanna Fogman
Foto: Fredric Alm