Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

LKAB emitterar obligationer om 2 miljarder kronor

LKAB har idag genomfört en framgångsrik emission av obligationer om totalt 2 miljarder kronor inom ramen för sitt nyligen etablerade MTN-program. Programmet har en låneram om 7 miljarder kronor och ger möjlighet att emittera obligationer på den svenska marknaden.

LKAB har idag genomfört en framgångsrik emission av obligationer om totalt 2 miljarder kronor inom ramen för sitt nyligen etablerade MTN-program. Programmet har en låneram om 7 miljarder kronor och ger möjlighet att emittera obligationer på den svenska marknaden.  

Obligationslånen har en löptid om fem år med förfall 2019-12-09 och är uppdelat i två trancher, en med fast ränta och en med rörlig ränta. Den fastförräntade tranchen löper med en årlig kupong på 1,125 procent och den rörliga tranchen löper med en kvartalsvis kupong på 3-månaders Stibor +45 räntepunkter.

– Vi har redan ett certifikatprogram och syftet med att etablera ett MTN-program är att ytterligare öka LKAB:s finansiella flexibilitet och närvaro i kapitalmarknaden, säger Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef på LKAB.  

Handelsbanken Capital Markets arrangerar LKAB:s MTN-program och agerade tillsammans med Swedbank och Danske Bank Joint Lead Managers för emissionen. Obligationerna kommer att noteras på NASDAQ Stockholm.

För mer information:

LKAB:s informationsavdelning / Per Lindqvist, Head of LKAB Treasury Center: telefon: 0771-760 000

  

Informationen är sådan som Luossavaara-Kiirunavaara AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Avlämnad för offentliggörande klockan 15:15 den 2 december 2014.